Velkommen til ny leder for Selvhjelp Norge!

Sist oppdatert: 21 oktober 2021.

Hege Levidatter Hansen, daglig leder Selvhjelp Norge. Foto: Selvhjelp Norge.

I august tiltrådte Hege Levidatter Hansen stillingen som leder for Selvhjelp Norge. Trønderen er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen pedagogikk, ledelse og arbeidsrett. 

Hege er en åpen og entusiastisk person. – Jeg er glad for tilliten jeg har fått til å lede Selvhjelp Norge i den neste planperioden med revidert Nasjonal plan for selvhjelp, sier Hege. Oppdraget Selvhjelp Norge har er viktig fordi det kan påvirke alt fra enkeltpersoners mestring og helse til folkehelse i videre forstand. Selvhjelp Norge jobber for at selvhjelpsforståelsen og mulighet for deltakelse i selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal bli kjent for flere. 

- Selvhjelpforståelsen er en selvfølgelig og naturlig del av livet for noen mennesker, mens andre kan få kjennskap til denne måten å tenke på gjennom arbeid i selvhjelpsgrupper. 

Selvhjelp er ett svar på mange av de samfunnsutfordringene vi har i dag: ensomhet, utenforskap og psykiske utfordringer, ved at folk setter seg i stand til å takle livet sitt bedre, fortsetter hun. - Jeg har sett på nært hold at det kan det føre til stor endring i livskvalitet når mennesker har forstått at de selv kan påvirke problemer og utfordringer i hverdagen. 

- For å nå visjonen om at hele Norges befolkning skal ha kunnskap om selvorganisert selvhjelp, skal vi fortsette å jobbe systematisk med utadrettet arbeid og formidling. Som organisasjon skal vi foredle det vi har, og samtidig videreutvikle oss og området vi jobber på. Med så mange kompetente mennesker i Selvhjelp Norge vet jeg det blir kjempespennende, forteller hun. 

- Etter at jeg har gjort meg kjent med organisasjonen, oppdrag og virkemåte kommer jeg til å vende fokus utover mot samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt. Så langt har jeg vært til stede både på interne arrangementer og på vår stand i Arendalsuka. Det har vært fantastisk å se våre ansatte i aksjon. Jeg er imponert over arbeidsmetodikk og måten å møte folk på – innfallsvinkelen er både nær og profesjonell, de klarer å aktualisere selvhjelp og selvhjelpsforståelsen i møte med andre.  

Hege benytter anledningen til å oppfordre dem som er interessert til å ta kontakt med distriktskontorene for samarbeid om selvhjelp lokalt.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial