Ungdom/unge voksne (16-30 år)

Livet går ikke alltid på skinner og løsningene kan verken kjøpes eller lånes. Ofte må du ta tak selv, men det finnes alltid noe eller noen som kan støtte deg. Da blir det lettere å gjøre noe med problemene.

Mange av oss bruker mye krefter på å holde vanskelige tanker og følelser på avstand. Tar du på deg maska når du går ut om morgenen så ingen skal se at du strever? Er det vanskelig å leve opp til forventninger du har til deg selv – eller de du tror andre har til deg? Kjenner du på depresjon eller angst? Eller kjennes alt bare håpløst og kjipt? Problemene blir faktisk litt mindre når man får satt ord på dem. Metaforen om trollet som sprekker når det kommer ut i lyset er ikke bare eventyr. Det kan mange mennesker fortelle om.

Tenke OG handle

Selvhjelp er en måte å tenke på for å takle vanskelige situasjoner eller følelser bedre. Selvhjelp er også å forsøke å gjøre noe med problemene. Det første skrittet handler om å innse at det er noe som ikke fungerer. En naturlig reaksjon på det som er vanskelig er å flykte fra problemet - det kan være rus, overdreven slanking eller trening - hva som helst for å fjerne seg fra det som gjør vondt. Flukt kan fungere en stund, men ofte dukker de vonde følelsene opp igjen på et senere tidspunkt, og kanskje når du aller minst venter eller ønsker det.

Selvhjelp er god kommunikasjon – med deg selv og andre, ved at du setter ord på det du sliter med og dermed blir mer bevisst på hva det handler om og hva du kan gjøre for å endre på situasjonen.

Selvhjelp handler også om å bli i tryggere i seg selv, for å være bedre rustet når vi møter motstand. Det å tåle smerte og ubehag er også en øvelse, forhvis målet er konstant lykke og velbehag vil vi aldri bli fornøyd. Kanskje er du bra nok som du er?

Håp og muligheter

Alle mennesker har erfaringer fra sitt eget liv og du er eksperten på ditt! Det betyr også at du har muligheten til bruke det du har opplevd til å gjøre nødvendige endringer. Mange ganger har vi flere ressurser tilgjengelig enn det vi tror. Men det krever selvsagt en innsats. Derfor er det også viktig å skaffe seg støtte underveis så man ikke føler seg så alene. Denne støtten kan være en venn eller andre man er fortrolig med, eller det kan være en selvorganisert selvhjelpsgruppe for dem som er over 18 år, se mer nedenfor.

Når tankekaoset råder kan du kanskje bruke disse spørsmålene til å sortere 


Når du har sortert, får du forhåpentlig litt bedre oversikt over hvor skoen trykker mest, hvilke ting du kan gjøre noe med nå, hvilke som krever mer og hvilke som må parkeres på riktig sted. Neste steg er selvfølgelig å gjøre noe, for problemer forsvinner sjelden av seg selv. Ta en ting om gangen og finn ut hvilken støtte du eventuelt trenger av andre for å gå videre.

Selvhjelpsgruppe?

Noen har gode venner eller familie de kan snakke med. For andre kan en selvhjelpsgruppe være en fin arena for samtalen. Her møter du andre mennesker som skjønner hva du sliter med og som også ønsker å gjøre noe for å mestre livet sitt bedre. Kanskje en selvhjelpsgruppe er noe for deg også?

Finn ut mer om

... hvem som starter selvhjelpsgrupper i ditt område
... selvhjelp og selvhjelpsgrupper
... organisasjoner og nettsider med mer informasjon (lenkeliste)
Last opp brosjyren rettet mot ungdom      --------------------------------------------------------------------------->

Andre ressurser

Artikkel

  • Lever bedre med seg selv
    - Noe av det beste er å oppdage at jeg faktisk bestemmer over mitt eget liv. Det er en overraskende sterk drivkraft, sier Knut (29 år). Han har gått i en selvorganisert selvhjelpsgruppe ukentlig de siste to årene og jobber med eget problem sammen med andre. Problemet er ikke nødvendigvis borte, men han lever bedre med seg selv.

Filmsnutter om

Alfred og skyggen - en liten film om følelser

Institutt for Psykologisk Rådgivning og Norsk institutt for Emosjonsfokusert terapi
Følelsene våre gir oss viktig informasjon. Lær om det i denne lille filmen. Viktig for å kunne forstå seg selv og håndtere livet bedre.

Web-serien "De modigste jeg vet"

Denne serien hjelper oss til å trene seg på å få et språk for å sette ord på hvordan vi har det og hvordan vi kan se og ta vare på hverandre. Slik kan det bli lettere å spørre etter hjelp når en selv står fast i vonde følelser. Du finner serien på denne siden.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial