Undervisning på høgskole og universitet

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Selvhjelp Norge har som en viktig oppgave å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp til universitets- og høgskolesektoren, spesielt innenfor helse- og sosialutdanningene. 

Denne oppgaven er forankret i Nasjonal plan for selvhjelp og i årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet.

Praktisering av selvhjelp bidrar til god psykisk helse og kan gi store helsegevinster for den enkelte. Når mennesker tar aktivt i bruk sin egen kunnskap og erfaringer, gir det økt mestring og legger til rette for bedre utnyttelse av offentlige ressurser fordi folk er aktive i egne endringsprosesser og eventuell behandling. Det styrker også samspillet mellom hjelper og bruker.

Målet med undervisningen er å gi studentene kunnskap om selvorganisert selvhjelp, slik at de kan bli gode informasjonsformidlere til mennesker de møter i sitt yrkesliv. Men også studenter opplever livsproblemer knyttet til studentsituasjonen eller til livet i sin alminnelighet. Derfor er kunnskapen like relevant for fremtidig arbeidsliv som i eget liv og hverdag.

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp er i tråd med utvikling av nye retningslinjer for utdanninger innen helse- og sosialfag der studentene skal ha større forståelse for sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår.

Variert undervisning

Studenter
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Undervisningen er lagt opp med en blanding av forelesning, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og diskusjon i plenum. Det gir studentene muligheten til refleksjon rundt sin egen rolle som menneske, i yrkesrollen, som hjelper eller bruker.

Tilbakemeldinger fra studenter som har gjennomført undervisningen sier at den har bidratt til å bevisstgjøre dem om hvordan de møter folk, spesielt med fokus på deres egen adferd og respekt overfor andre mennesker.

Selvhjelpsgrupper ved studiestedene

Flere studenthelsetjenester rundt om i landet har fått tilført kunnskap om selvorganisert selvhjelp og skaper muligheter for selvhjelpsgrupper for sine studenter.

Studenter blir viktige samarbeidspartnere

Studenter som har fått kunnskap om selvorganisert selvhjelp i sin utdanning har vist seg å bli viktige samarbeidspartnere ute i distriktene etter endt utdannelse. Studentene sier at det viktig å lære hva selvhjelp er og hvordan selvhjelp kan brukes i hverdagen. De trekker frem at det å snakke sammen og ha noen og reflektere høyt sammen med har vært verdifullt. Det har fått dem til å dele mer, både faglig og om livet sitt.

Det å forstå gjensidighetsprinsippet i en samtale har også vært et nyttig verktøy i studentmiljøet jeg er. (tilbakemelding fra student)

Undervisning om selvhjelp ved ditt undervisningssted?

Selvhjelp Norge opplever at kunnskap om selvorganisert selvhjelp er med på å endre holdninger, og er et verktøy både innen forebygging og rehabilitering. Det handler alltid om psykisk helse, mestring og håndtering.

Vi holder gjesteforelesninger på universitet og høgskoler, videregående skoler, fagskoler og ungdomsskoler. Ta kontakt med vårt distriktskontor i ditt område for mer informasjon og videre avtaler. Undervisningsoppdragene er kostnadsfrie.

Lenke til anbefalingsbrevet fra Helsedirektoratet

Les også denne artikkelen om undervisningsoppdraget vårt.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial