Underviser ungdomsskoleelever

Sist oppdatert: 15 november 2019.

I et forebyggende perspektiv er det hensiktsmessig å lære om selvhjelp tidlig i livet slik at den enkelte kan dra nytte av det så lenge som mulig. Ungdom er derfor en viktig målgruppe for oss i Selvhjelp Norge.

Inger Berit Stene

Inger Berit Stene (over) og kollega Kari Kastmann (under) synes det er meningsfullt å undervise ungdom.

– Mange av oss, både unge og voksne, er opptatt av hva andre mener er riktig for oss. Vi henger oss på «trender» i samfunnet og er kanskje ikke bevisst på hva vi selv egentlig ønsker eller trenger for å ha det bra. Det sier Inger Berit Stene, leder for Selvhjelp Norges distriktskontor i Nordland, Troms og Finnmark. Sammen med blant andre kollega Kari Kastmann, som er leder ved organisasjonens distriktskontor i Rogaland, Aust- og Vest-Agder, jobber hun – også med undervisning på ungdomsskoler.

– Jeg mener at vi ikke nødvendigvis er bevisst på den egenkraften vi har. Eller kanskje har vi bare ikke et språk for å omtale den, sier Kari Kastmann. I ungdomstida kan det være ekstra vanskelig å gjøre de riktige valgene for en selv. – Økt bevissthet omkring «hvem er jeg?» er viktig, påpeker hun.

Kari Kastmann

Styrker mental helse

På undervisningene Kastmann og Stene holder på ungdomsskoler snakker de om hva selvhjelp og mestring er. Elevene får blant annet reflektere rundt «Hvem er jeg?», «Hva gjør meg glad og trist?», «Hva er en god venn?» og «Hvem snakker jeg med når jeg har det vanskelig?». – Vi trekker også frem selvhjelpsverktøy som elevene kan bruke for å styrke sin egen mentale helse og mestre hverdagen bedre, forteller Kastmann. Sorteringssirkelen er for eksempel en fin måte å sortere tankekaos på - både for ung og gammel.

Dekker et behov

Temaene som trekkes frem i undervisningen er uten tvil noe som engasjerer elevene Selvhjelp Norge har møtt. – De ønsker og har behov for å snakke om dette og vi har fått gode tilbakemeldinger, sier Kastmann. Elevene har blant annet omtalt undervisningen som lærerik, forståelig og viktig. De synes det er nyttig å bli bevisst på seg selv og lære hvordan de kan håndtere sin egen situasjon. – Elevene setter også pris på å at vi deler egne erfaringer i undervisningen. Vi som formidlere ser at det berører og skaper gjenkjennelse, forteller Stene.

Lettere tilgang

Ungdomsskolelærerne Selvhjelp Norge har møtt snakker om hverdag og mestring med sine elever, men de setter pris på at vi har kommet utenfra for å snakke om disse temaene. – Lærerne opplever at det kan være lettere å nå inn til ungdomsskoleelevene med slike temaer for oss som ikke møter ungdommene hver dag, avslutter Stene.

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Aktuelt for deg?

Jobber du på ungdomsskole og er interessert i å lære dine elever mer om selvhjelp? Da kan du ta kontakt med ditt nærmeste distriktskontor og forhøre deg om mulighetene for å få det til i samarbeid med oss.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial