Tilbud til foreldre med barn med skolevegring

Sist oppdatert: 18 september 2019.

Selvhjelp Norges distriktskontor for Rogaland og Agder har blitt kontaktet av en rekke foreldre som har barn med skolevegring, med et ønske om å danne støttegrupper/selvhjelpsgrupper for disse foreldrene.I juni ble det holdt et informasjonsmøte og det ble etablert 3 grupper.

- De ba meg om gjøre denne muligheten kjent for flere, sier Kari K. Kastmann som leder distriktskontoret. Det er med denne bakgrunn jeg henvender meg til FAU ved skolene i Stavanger-regionen og inviterer til informasjonsmøte om selvhjelpsgrupper 22. oktober i Sandnes, se invitasjon her.

Selvhjelp Norge arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom en egen Nasjonal Plan for selvhjelp. Målet med planen er å styrke selvhjelpsarbeidet med tanke på psykisk helse i et folkehelseperspektiv. Selvhjelp styrker enkeltmenneskets evne og mulighet til å delta i egne endringsprosess. Primæroppgaven til Selvhjelp Norge er å spre kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper slik at mennesker kan ta selvhjelp i bruk i egen hverdag og når de møter et livsproblem.

Selvhjelpsgruppa er et trygt sted der du møter mennesker som opplever liknende problemer. Gjennom samtaler og deling av erfaring settes en bevisstgjørings- og endringsprosess i gang.

Dersom ditt FAU ikke har fått dette tilbudet kan du ta kontakt med distriktskontoret v/Kari Kastmann.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial