Status for Ph.d.-prosjekt

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Viktig informasjon til deltakere som har deltatt i forskningsprosjektet "Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper".

Nora Gotaas fikk midler fra Helsedirektoratet til å utvide sin del av det felles forskningsprosjektet og skrive en doktorgrad om selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid. På grunn av blant annet et par lengre sykmeldinger, har prosjektet tidligere blitt forlenget og arbeidet forlenges nå ut 2019 (planlagt ferdigstillelse er høsten 2019, men av hensyn til formalia omkring oppbevaring av data, er selve sluttdatoen satt til 31.12.2019). Forlengelsen innebærer at innsamlede opplysninger vil bli videre oppbevart og brukt i forbindelse med doktorgradsstudien.

Informasjon
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Dette er en informasjon om forlengelse av Nora Gotaas’ Phd-prosjekt basert på feltarbeid i selvhjelpsgrupper og intervju med deltakere og igangsettere. Det gis informasjon om status for prosjektet og hva videre oppbevaring av data vil innebære for de av dere som har vært informanter i forskningsprosjektet. Som følge av innføringen av EU’s personvernforordning i 2018, inneholder dette informasjonsskrivet flere detaljopplysninger enn det forrige skrivet som ble lagt ut på Selvhjelp Norge og LINK Oslos hjemmesider i juni 2017.

Les hele informasjonsskrivet her

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial