Starte en selvhjelpsgruppe

Sist oppdatert: 27 juni 2019

Er du interessert i å starte en selvhjelpsgruppe? Våre distriktskontorer har et stort kontaktnett av aktører som du kan samarbeide med for å komme i gang.

Selvhjelp Norge driver ikke selvhjelpsgrupper selv, men jobber for at selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal kunne starte opp lokalt der folk bor. Selvhjelpsgrupper er satt i gang av mange ulike aktører, og i mange ulike sammenhenger, både i frivillige organisasjoner, i lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og ved frivilligsentraler. Det finnes også spontant oppståtte selvhjelpsgrupper.  

For at nye grupper skal komme i gang må mennesker ta initiativ til å starte dem. Våre distriktskontorer kan tenke sammen med deg om hvem som kan være aktuell samarbeidspartner i ditt nærmiljø. Det er bare å ta kontakt med oss eller kontaktpunktet i ditt nærmiljø.

Igangsetter av selvhjelpsgrupper  

En igangsetter er en person som er med ved oppstart av nye selvhjelpsgrupper. Igangsetteren formidler kunnskap om selvhjelp, og rammer og prinsipper for arbeidet i selvhjelpsgruppa. Igangsetteren er med de første gangene og ivaretar praktiske oppgaver, blant annet å låse opp lokalet og lage kaffe. Igangsetteren gjør seg selv overflødig ved å sørge for at gruppa blir selvgående.

Selvhjelp-Norge
Illustrajonsbilde. Foto: Depositphoto.

Om du ønsker mer informasjon om igangsetting av selvhjelpsgrupper kan du laste ned igangsetterheftet. Det beskriver grunnforståelse, praktiske rammer for selvhjelpsgrupper, prinsipper for samtalen, gruppedynamikk og organisering. Vi har også mal for taushetserklæring som kan brukes i selvhjelpsgruppa samt mal for registrering av gruppedeltakere.

Hvem er igangsetteren?  

Igangsetteren kan være tidligere deltakere i selvhjelpsgrupper, frivillige rekruttert fra en organisasjon, ansatte i tjenesteapparatet eller andre. Om det ikke finnes en igangsetter eller om du ikke ønsker en igangsetter, finnes det skriftlig materiell å støtte seg på.

Igangsetteropplæring 

Selvhjelp Norge kan bidra med opplæring av igangsettere der det foreligger konkrete planer om å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Opplæring kan for eksempel arrangeres av kommuner i samarbeid med frivilligsentraler og lokale frivillige organisasjoner. Vi holder også igangsetteropplæringer i våre egne lokaler. Sjekk ut våre arrangementer eller kontakt Selvhjelp Norges distriktskontor som dekker ditt fylke.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial