Starte en selvhjelpsgruppe

Sist oppdatert: 9 oktober 2019

Er du interessert i å starte en selvhjelpsgruppe? Selvhjelp Norge skal, etter oppdraget, bidra til lokalt selvhjelpsarbeid, men ikke selv sette igang selvhjelpsgrupper.

Selvhjelpsgrupper er satt i gang av mange ulike aktører, både i frivillige organisasjoner, i lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og ved frivillig- eller frisklivssentraler.

For at nye grupper skal komme i gang må mennesker eller miljøer ta initiativ til å starte dem. Noen steder finnes aktive kontaktpunkter som gjør dette lokalt. Hvis ikke, kan våre distriktskontorer tenke sammen med deg om hvem som kan være en samarbeidspartner i ditt nærmiljø.

Igangsetter av selvhjelpsgrupper  

En igangsetter er en person som starter opp nye selvhjelpsgrupper. Igangsetteren formidler kunnskap om selvhjelp, og rammer og prinsipper for arbeidet i selvhjelpsgruppa. Igangsetteren er med de første gangene og ivaretar praktiske oppgaver, blant annet å låse opp lokalet og lage kaffe.

Hvem er igangsetteren?  

Igangsetteren kan være tidligere deltakere i selvhjelpsgrupper, frivillige rekruttert fra en organisasjon, ansatte i tjenesteapparatet eller andre. Om det ikke finnes en igangsetter eller om du ikke ønsker en igangsetter, finnes det skriftlig materiell å støtte seg på, se nedenfor.

Igangsetteropplæring 

Selvhjelp Norge kan bidra med opplæring av igangsettere der man ønsker å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Les mer.

Praktiske verktøy og relevante artikler

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial