Starte en selvhjelpsgruppe

Sist oppdatert: 17 oktober 2021.

Er du interessert i å starte en selvhjelpsgruppe? Selvhjelpsgrupper blir satt i gang av mange ulike aktører, både i frivillige organisasjoner, i lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og ved frivillig- eller frisklivssentraler.

For at nye grupper skal komme i gang må mennesker eller aktører ta initiativ til å starte dem. Dette skjer fordi det blir etterspurt, eller fordi man ser at selvhjelp og selvhjelpsgrupper er en uutnyttet ressurs og et tilskudd til andre tilbud og muligheter. Noen steder finnes kontaktpunkt for selvhjelp som organiserer selvhjelpsarbeid og setter i gang grupper. Hvis det ikke finnes, kan våre distriktskontorer tenke sammen med deg om organisering og samarbeidspartnere i ditt nærmiljø.

Igangsetter av selvhjelpsgrupper  

En igangsetter er en person som starter opp nye selvhjelpsgrupper. Igangsetteren formidler kunnskap om selvhjelp, og rammer og prinsipper for arbeidet i selvhjelpsgruppa. Igangsetteren er med de første gangene og ivaretar praktiske oppgaver, blant annet i forbindelse med lokaliteter.

Hvem er igangsetteren?  

Igangsetteren kan være tidligere deltakere i selvhjelpsgrupper, frivillige rekruttert fra en organisasjon, ansatte i tjenesteapparatet eller andre. Om det ikke finnes en igangsetter eller om du ikke ønsker en igangsetter, finnes det skriftlig materiell å støtte seg på, se nedenfor.

Igangsetteropplæring 

Selvhjelp Norge kan bidra med opplæring av igangsettere der man ønsker å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Les mer.

Praktiske verktøy og relevante artikler

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial