Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Kan du selv gjøre en forskjell når du møter livsproblemer av ulikt slag? Sammen med andre? I 2018 satser Stangehjelpa på selvhjelp, og legger til rette for at folk kan styrke seg selv sammen med andre i selvhjelpsgrupper. Erfaring viser at det nytter.

- Mange har gode erfaringer med å snakke med andre som vet hva det handler om. Selvhjelp nytter, sier fagleder for voksne, Marianne Furuli, i Stangehjelpa.

Satser på selvhjelp

Stangehjelpa ønsker å legge til rette for at folk kan hjelpe seg selv og hverandre i selvhjelpsgrupper.

- Ønsker du å bli med i ei selvhjelpsgruppe, eller du bare er nysgjerrig og ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss! Det er ikke bindende å ringe og ta en prat, sier Marianne.

Stangehjelpa er en lavterskel, kommunal tjeneste for alle aldersgrupper med rus eller psykiske problemer i Stange kommune. Visjonen er "Hjelp til alle, vi tror på dine muligheter, det er du som avgjør om vi lykkes". Gruppene er selvorganiserte, det vil si at Stangehjelpa bare setter i gang gruppene. Deretter leder gruppene seg selv. - Det fine med selvhjelpsgrupper som leder seg selv er at folk deltar på lik linje. Folk er selv ekspertene, sier Marianne.

Gruppa får innføring i gode rammer og "regler" for gruppa når den settes i gang, slik at gruppa fungerer på en god måte videre. Selvhjelpsgruppene er åpne for alle over 18 år, uavhengig av type problem. Det viktigste er at folk ønsker å gjøre noe selv med et problem de opplever. Gruppene er gratis og uten henvisning, og alle har taushetsplikt slik at det er trygt å dele erfaringer.

Stangehjelpa er opptatt av å bygge på folks ressurser, kunnskap om seg selv og sine erfaringer. - Løsninger folk kommer på selv har bedre effekt og gir mer varig endring. Da kommer motivasjonen og engasjementet innenfra i stedet for fra oss som hjelpere, sier Jenny Tenmann, som også er ansatt i Stangehjelpa.

Nyttig fellesskap

Jenny i Stangehjelpa ser at det er god hjelp å snakke med andre som også har problemer, uavhengig av problemet.

- Mange opplever å få mye forståelse i selvhjelpsgrupper. Andres erfaringer har ofte en helt annen troverdighet enn råd og tips fra oss hjelpere, sier Jenny og fortsetter: - Selvhjelpsgrupper bidrar også til sosial støtte og følelsen av fellesskap. Og det sosiale fellesskapet er en viktig ingrediens i løsninger på nærmest alle typer problemer. Det kan også gi håp å se at andre i gruppa etter hvert mestrer livet bedre enn når de startet. Og det er godt å kunne være en støtte for andre, akkurat det er god hjelp i seg selv, sier Jenny.

Kan passe når som helst i livet

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan passe som en selvstendig mulighet, eller før, samtidig med eller etter hjelp og behandling. Mange års erfaring viser at selvorganisert selvhjelp virker og er nyttig for oss alle. Selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte, kan vi håndtere dem bedre. Vi må selv være aktive.

- Vi kan alle møte på utfordringer i livet, og vi kan alle få behov for hjelp og støtte. Det er også viktig at vi tror på egne ressurser og henter frem egne krefter. Det er mye vi kan gjøre selv. Det er bra å ta tak i problemene tidlig før de vokser seg store, sier Marianne.

Selvhjelp er en jobb vi gjør for vår egen del, men av og til trenger vi andre mennesker for å få det til. For mange er ei selvorganisert selvhjelpsgruppe nyttig i møte med "hverdagsproblemer" som for eksempel vansker i det sosiale livet, tap av jobb, hvordan håndtere ulike sykdommer eller være pårørende, eller det å være ensom. Hva som oppleves som et problem er opp til den enkelte.

Samarbeid

Stangehjelpa samarbeider med Selvhjelp Norge for at selvorganisert selvhjelp skal være en mulighet i Stange kommune. Sammen har de opprettet en ressursgruppe, som skal jobbe videre med at selvorganisert selvhjelp skal bli en mulighet i kommunen.

Ønsker du å jobbe med selvorganisert selvhjelp i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med ett av våre distriktskontorer.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial