Sommerhåp

Sist oppdatert: 10 september 2021.

Da vi gikk inn i sommerferien i fjor ante ingen av oss hva det neste året ville bringe. Heldigvis, må det være lov å si. Mange har strevd med å håndtere opp- og nedturer i denne tiden, men nå kan vi heldigvis vente oss et mer normalt liv med fysiske fellesskap, kultur, sport og alt annet som gir livet mening. Ikke at det ikke har vært mulig å ha meningsfulle liv under pandemien – mange har også fått nye perspektiver og funnet verdi i nye aktiviteter.

Foto: Depositphotos

Blir alt bedre etter pandemien?

Ikke alle problemer skyldes pandemien og ikke alle problemer blir borte selv om pandemien forsvinner. Det som var vanskelig før mars 2020 blir ikke nødvendigvis lettere selv om pandemien snart er over. Undersøkelser viser en økning av angst- og depresjonssymptomer i denne perioden, og mange etterlyser en økt innsats innenfor psykisk helse-området i tiden fremover.

Tilrettelegging for selvhjelpsarbeid

Vi i Selvhjelp Norge har erfart at mange av våre samarbeidspartnere har vært omdisponert til presserende Korona-oppgaver i kommunene denne perioden, og derfor ikke har hatt like mye tilgjengelige ressurser til å drive med selvhjelpsarbeid lokalt. Vi ser frem til normale tilstander og tror at høsten kan gi oss en ny giv i selvhjelpsarbeidet. Allerede nå har vi flere arrangementer i kalenderen som du kan du lese om i nyhetsbrevene våre og på på våre nettsider.

#følgopp

Det er en verdensdag for nesten alt, men Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, er en spesiell dag for oss som jobber med psykisk helse. Verdensdagen har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. Årets tema er "livet under og etter en pandemi" med hashtag´en følgopp. Følg opp ved å være til stede i egne og andres følelser.

Selvhjelp Norge har fokus på muligheten for å delta i en selvhjelpsgruppe, som én måte å ivareta den psykiske helsa på. Vi vil vise nytte og verdi av å delta i et slikt fellesskap, og som en måte å skape varige endringer på.

Oktober virker kanskje langt unna, men av erfaring vet vi jo hvor fort tiden går. Men vi behøver ikke vente med å "gjøre" oppfordringen fra verdensdagen – ekte tilstedeværelse kan vi øve oss på hver eneste dag!

Målet med å delta i en selvhjelpsgruppe er å få det bedre

Pandemien har muligens bidratt til større åpenhet om psykisk helse, men kanskje er det også først nå jobben begynner for alvor? Én mulighet for å komme et skritt videre på det som kanskje føles som en humpete vei til mestring, er å snakke med en som lytter til deg, en du er fortrolig med og stoler på. Eller kanskje du ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe der du møter andre mennesker, "fortrolige fremmede", som også sliter med noe? Nå åpner muligheten seg igjen for fysiske selvhjelpsgrupper. Se hvor du kan henvende deg for å delta i en selvhjelpsgruppe her.

God sommer!

Vi ønsker alle en riktig god sommer og gleder oss til å fortsette vår del av det viktige arbeidet for god psykisk helse sammen med gamle og nye samarbeidspartnere utover høsten.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial