Slik kan du håndtere problemer i studietida

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Nær 300 000 studenter går hvert år på høyskoler og universitet. Denne høsten og utover året vil noen oppleve at studielivet ikke bare byr på moro. Vanskelige tanker som for eksempel ensomhet eller frykt for å ikke prestere godt nok kan dukke opp. Det er normalt. Spørsmålet er om du selv kan gjøre noe for å få det bedre?

God psykisk helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om å takle det som er vanskelig i hverdagen -og anerkjenne det som er bra. Hva kan du selv gjøre for å kjenne livsmestring og mening på egne vegne, med utgangspunkt i deg selv - ikke ut fra hva du tenker at andre forventer av deg?

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

En studie fra studentsamskipnadene i Bergen, Trondheim og Oslo og Akershus viser at hver femte student har alvorlige psykiske symptomplager (SHOT 2014). Studien omfatter 13.600 studenter og alle studentsamskipnadene i Norge er invitert inn i studien.

Livet endrer seg

Å bli student innebærer overganger på flere områder i livet. Du flytter kanskje hjemmefra for første gang, skal leve trangt både fysisk og økonomisk, få nye venner, være sosial og delta på stort og smått, og fikse høye krav fra skolen.

Du har også med deg dine livserfaringer inn i studenttilværelsen, på godt og vondt. Kanskje noen av livserfaringene er vonde og ubearbeidet? Hvordan kan du i så fall bruke erfaringene som en ressurs for deg? Selv om det er vondt å tenke på, så er det faktisk en kunnskap du har.

Å føle usikkerhet og mangel på fotfeste er en normal reaksjon på at livet endrer seg – også i studietida. Det er lett å stille spørsmålet: Er jeg god nok? Men er dette spørsmålet basert på dine egne tanker, eller springer det ut fra hva du tror andre tenker?

Selvorganisert selvhjelp - start med å innrømme at noe er vanskelig  

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Det handler om å styrke dine egne evner og mulighet til å delta i egen endringsprosess, og at du selv tar aktivt ansvar for egen livssituasjon.

Å få til en endring starter med å innrømme overfor deg selv at du opplever at noe er vanskelig. Hva lar du det vonde tankene gjøre med deg? Holder du fasaden og passer på at ingen avslører deg som for eksempel ensom når de andre avtaler å gå på fest og du ikke er invitert?

Du er kanskje ikke selv årsak til problemet du opplever, men du må selv ta ansvar for å gjøre noe med det du opplever som vanskelig. Du må selv ta grep for å få det bedre. Gjerne med hjelp fra andre.

Sorter tankekaoset

Når tankene er mange kan du kanskje bruke disse spørsmålene til å sortere:

Når du har sortert, får du forhåpentlig litt bedre oversikt over hvor skoen trykker mest. Hva kan du gjøre selv? Hva kan hjelpe deg? Hvem kan du snakke med? Her og nå!

Neste steg er å gjøre noe, for problemer forsvinner sjelden av seg selv. Ta en ting om gangen og finn ut hvilken støtte du eventuelt trenger av andre for å gå videre.

En alternativ møteplass

Noen har gode venner eller familie de kan snakke med. Andre har ikke det, eller ønsker ikke å dele sårbarheten sin med familie og venner. Trenger du en alternativ møteplass? Kanskje en selvhjelpsgruppe kan passe for deg?

I en selvhjelpsgruppe møter du andre som også opplever at de har et problem de ønsker å gjøre noe med. De kan kjenne igjen følelsene du sliter med. Du er ikke alene – og du kan gjøre mye selv, sammen med andre. Du blir litt bedre kjent med deg selv gjennom å dele erfaringer med andre, og du kan lære av hvordan andre tenker og handler. Slik blir det lettere å oppdage hva du kan gjøre for å håndtere det som er vanskelig.

Hva er en selvhjelpsgruppe?

Det finnes ulike selvhjelpsgrupper. Noen selvhjelpsgrupper er diagnoserettet, har samme problem og blir ledet, mens andre grupper består av mennesker med ulike problemer og leder seg selv.

Grupper med ulike problemer er gjerne selvorganiserte selvhjelpsgrupper. De blir igangsatt, leder deretter seg selv og følger faste rammer og prinsipper for samtale i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Slike grupper er gratis og uten henvisning.

En selvhjelpsgruppe er nyttig, uavhengig av type. Det er ulikt hva som passer for den enkelte.

Kontaktinfo

Ønsker du mer informasjon om selvorganisert selvhjelp eller selvhjelpsgrupper?

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial