Selvhjelpskurs for unge i Vestfold

Sist oppdatert: 17 desember 2019.

Ved distriktskontoret til Selvhjelp Norge i Buskerud, Vestfold og Telemark satses det på ungdom gjennom egne selvhjelpskurs for unge. 

Foto: Priscilla du Preez - Unsplash

Selvhjelp Norge arrangerer gratis selvhjelpskurs for unge over fem kurskvelder i deres lokaler i Tønsberg sentrum. Kurset er delt opp i fem moduler med fokus på de unges egne refleksjoner rundt egen helse og erfaringer, og hvordan de unge kan bruke selvhjelp i eget liv og sammen med andre. I januar starter kurset opp for tredje gang, og vi har tatt en liten prat med to tidligere kursdeltakere for å høre litt om deres erfaringer. De er enige om en ting; selvhjelp passer for alle! 

Viktigheten av å fremme psykisk helse 

Dan-Ruben (26) har deltatt på kurset to ganger og skal være med å bidra på det nye kurset som starter i januar. Han oppfordrer unge som er interessert i å delta til og hoppe i det. Selv syns han terskelen for å bli med var høy, og han syns det hørtes litt rart ut å skulle sitte og dele tankene og problemene sine med andre. Han sier at taushetsplikten hadde stor betydning for at han følte trygghet og samhold med de andre deltakerne på kurset.  

– Jeg tenkte at det var bedre å få lettet på trykket, enn å gå rundt og holde på ting alene, sier Dan-Ruben.

Også Kristine (25) har deltatt på kurset to ganger, og for henne er det viktig å kunne være med og fremme prat om psykisk helse – enten den er god eller dårlig.  

– Alle har jo en psykisk helse. Du kommer ikke utenom den, sier hun. Kristine tenker at jo mer en åpner seg opp, jo mer hjelp kan en få. Hun ønsker også å være med og bidra på kurset som starter i januar.  

Det finnes ikke dumme spørsmål  

Kristine forteller at kurset lærte dem mye om grensesetting og det å lære seg og stå opp for seg selv. Hver kurskveld er lagt opp med egne temaer av kursleder og daglig leder av distriktskontoret, Anne Grete Tandberg. På hver kurskveld bruker de også litt tid på å repetere siste modul før de går i gang med en ny. I tillegg får de servert middag som de spiser sammen.  

– Vi ble godt kjent alle sammen, sier Kristine. Hun trekker videre frem det at ingenting som blir sagt på kurset er dumt, og at det ikke finnes dumme spørsmål eller svar. Hun mener at kurset kan gi deg bekreftelse på at du er god nok som du er, uansett hvilke problemer du har. I tillegg til temaene som er lagt opp, er det også mye rom for refleksjon og diskusjoner rundt egne erfaringer og tanker. Man får også råd uten å spørre om det, gjennom å lytte og være der for andre som deler sine erfaringer. 

– Det er ikke alltid like lett å sette ord på hva som er problemet eller hvorfor man føler som man gjør. Kanskje noen andre kan sette ord på det du føler, sier Kristine.  

Dan-Ruben forteller at det noen ganger kunne være litt vanskelig å høre på andre hvis det de fortalte stred mot hans egne tanker eller verdier. Da drøfta de det gjerne sammen i gruppa og forsøkte å se på det fra ulike sider. Han forteller at det var stor åpenhet for å prate om ting.  

Å ta del i et fellesskap 

Både for Dan-Ruben og Kristine var det minst like viktig å ta del i et fellesskap der en kan møte andre mennesker som kanskje føler seg utenfor eller som føler det på samme måte som dem. 

– Det er noe med å føle at man ikke er alene, sier Dan-Ruben, og både han og Kristine er enige i at det er noe helt spesielt å møte andre som kan sitte med de samme følelsene som dem selv. Kristine snakker mye om følelsen av å ha et sted å gå til, noen å betro seg til og det å se at du er en viktig del av gruppa. Hun opplevde at de andre ble glade for å se henne når hun kom på kurset. Begge er likevel tydelig på at selvhjelp ikke kun er for de med spesielle behov, men noe som passer alle uansett alder, livssituasjon, religion og etnisitet. Selvhjelpskurset som starter opp i januar har et generelt fokus, og passer derfor for alle unge uansett hvilke problemer eller utfordringer de måtte ha.  

Opplæring i å bli igangsetter 

En av modulene på kurset går ut på å prøve seg på rollespill der en får opplæring i å være igangsetter. En igangsetter er en som hjelper selvorganiserte selvhjelpsgrupper i gang de første møtene. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er noe annet enn et selvhjelpskurs, og innebærer at en møter en gruppe jevnlig for å snakke om problemene sine. Her er det også rom for å bearbeide vanskelige tanker og følelser. En slik gruppe kan bestå av personer som i utgangspunktet har både samme eller ulike livsproblemer. Felles for gruppene er at de er for mennesker som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med. 

En selvorganisert selvhjelpsgruppe har ingen leder, og en igangsetter skal derfor blant annet bidra til å informere om taushetsplikt og hvilke rammer som kan være nyttige å sette for gruppa. Her kunne kursleder Anne Grete Tandberg bidra med gode råd om hvordan en for eksempel kan håndtere det hvis ingen i gruppa tar ordet.

Kristine syns det var fint å kunne spørre Anne Grete om ting de lurte på, og både hun og Dan-Ruben kan tenke seg å være med og sette i gang grupper i fremtiden. Begge er også interesserte i å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe selv. En selvhjelpsgruppe kan derfor være en aktuell forlengelse av kurset når det er slutt, eller et selvstendig alternativ for dem som ikke er interessert i å delta på kurset. 

Verktøy og erfaringer som kan brukes i hverdagen 

Dan-Ruben og Kristine har erfart at de har hatt nytte av ting de lærte på kurset i hverdagen, og at det har gjort det mulig for dem å tenke annerledes om ting; enten det er problemer de møter på, eller hvordan de ser på seg selv. Selvhjelpskurset har gjort det mulig for Kristine å endre syn på hva som skal definere henne. Hun fikk oppleve at hun fikk bekreftelse på hva hun er god til fra de andre kursdeltakerne. Samtidig fikk hun være med på å avkrefte for andre det de trodde var dårlige egenskaper hos dem selv. Hun forteller om samtaler med kursdeltakere der hun fikk muligheten til å se ting i et helt nytt perspektiv, men også det å se seg selv i andres øyne. Det kan være med å endre hvordan du ser på deg selv, men også hvordan du ser på ting. For henne har kurset betydd ufattelig mye.  

– Unge bør vite at vi er her for dem, og det kan dette kurset være med på å vise, sier Dan-Ruben. For ham har kurset vært en arena der han kan bli hørt. Han mener flere unge bør vite om kurstilbudet fordi det åpner opp så mange muligheter. 

Til felles har de begge to at kurset har bidratt til at de har våget å gjøre ting de før syns var skummelt, men som i ettertid viste seg å ikke være så skummelt likevel. 

23. januar 2020 starter en ny kursrunde over 5 kvelder der både Dan-Ruben og Kristine er med. Vi har plass til 8 deltakere og du kan lese mer om kurset her

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe for unge i Vestfold kan du kontakte Anne Grete. Se også informasjon på Facebook.

Les mer om selvhjelp og unge her.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial