Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Selvhjelpsgrupper kan supplere de offentlige tjenestene. I denne kronikken har forfatterne fokus på at i motsetning til offentlige tjenester er selvhjelpsgrupper organisert slik at de kan gi et langsiktig og lett tilgjengelig tilbud til rusmiddelavhengige.

Selvhjelpsgrupper kan være en mulighet både i ventetid og som oppfølging til behandling. Alle nivåer i helsetjenesten kan oppfordre pasienten til å ta kontakt med selvhjelpsgrupper.

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto

I Tidsskrift for Den norske Legeforening (juni 2011) publiserte John-Kåre Vederhus, Bjørg Hjerkinn og Øistein Kristensen ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus en artikkel hvor de fremhever viktigheten av at personell i rusfeltet informerer menneskene de er i kontakt med om muligheten for å delta i selvhjelpsgrupper.

Hovedpoenget i artikkelen er at rusmiddelavhengighet kan oppfattes som en kronisk lidelse og derfor krever langvarig oppfølging der selvhjelpsgrupper kan være et supplement. Man er ikke nødvendigvis «frisk» selv om man har klart å gjennomføre et behandlingsopplegg og har maktet å holde seg avholdende i en periode. Risikoen for tilbakefall vil være til stede i mange år, og det er behov for tiltak som gir støtte over tid. Selvhjelpsgrupper fremstår da som en viktig mulighet. De er lett tilgjengelig og er ikke avgrenset i tid.

At helsepersonell informerer har stor betydning for om mennesker med et rusproblem søker seg til selvhjelpsgrupper eller ikke.

Artikkelen konkluderer slik:

"Selvhjelpsgrupper er brukerbaserte fellesskap som kan være et positivt supplement til behandling i offentlig regi. Leger og annet helsepersonell bør aktivt arbeide for at rusmiddelavhengige pasienter blir involvert i slike grupper. Det finnes noen kontroversielle aspekter som man bør være klar over. En større oppmerksomhet på selvhjelpsgrupper fra helsepersonellets side vil kunne bidra til at flere rusmiddelavhengige får tilknytning til slike støttende fellesskap."

Kronikken kan leses i sin helhet her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial