Hva med selvhjelpsgruppa når vi ikke kan møtes fysisk?

Sist oppdatert: 16 april 2020.

- forslag til digitale verktøy som erstatning for fysiske møter.

Når selvhjelpsgruppa kanskje er mest nyttig og høyest ønsket har vi plutselig fått en situasjon der vi ikke kan møtes fysisk mer. Hvilke alternativer har vi da for å holde arbeidet gående og gruppa samlet?

Vi har sett av nyhetene de siste ukene hvordan situasjonen har tvunget bedrifter og familier over på digitale løsninger for å holde kontakten når det er frarådet å møtes fysisk. Denne muligheten er selvsagt tilgjengelig for selvhjelpsgrupper også.

Mulige digitale løsninger

Det finnes mange verktøy for digital kommunikasjon mennesker imellom. Vi i Selvhjelp Norge er ikke eksperter på dette området, men vi har orientert oss litt og foreslår noen muligheter slik at det kan bli enklere for dere å velge. Mange av dere har erfaringer fra før, og noen har tilgang på tekniske løsninger i forbindelse med jobb som gjør det naturlig å velge andre løsninger.

En mulighet, så lenge været tillater det, er selvsagt å møtes ute. Medbragt egen kaffe og matpakke. På hver sin stein, på armlengs avstand. Kanskje vil det skape en ny dynamikk som kan tilføre gruppa noe annet? Her må vi selvsagt følge myndighetens råd til enhver tid.

Det er selvsagt fremdeles mulig å bruke telefon eller Skype etc. uten bilde. Dette kan fungere fint, særlig for dem som kjenner hverandre fra før, men vi går samtidig glipp av viktig informasjon gjennom ansiktsuttrykk og kroppsspråk. I disse tider, hvor vi ser færre folk enn vanlig, kan det også være en merverdi i det å få bilder av de vi kjenner på skjermen.

Vi har sett etter verktøy som bruker kamera og lyd og

Her er våre forslag

Disse tre foreslåtte verktøyene er alle gratis (med noen begrensninger), kan ha nok samtidige deltakere i møtet for en selvhjelpsgruppe, viser flere enn fire personer samtidig og kjøres på flere plattformer. Forslagene står i uprioritert rekkefølge.

Facebook Messenger gruppechat

Du kan bruke Messenger selv om du ikke har en bruker på Facebook (må laste ned APP på telefonen). Bruk helst nettleser Crome eller Firefox (Safari fungerer ikke med kamera på denne løsningen).

Jitsi meet

Har også en funksjon "rekk opp hånden", der du kan signalisere at du ber om ordet. Det kan være praktisk. Bruk Google Chrome nettleser på PC og Mac (Internet explorer fungerer ikke).

Zoom

Dette er et verktøy veldig mange bruker om dagen. Mange har tilgang til full versjon gjennom jobb.  Zoom har også en rekk opp hånden-funksjon som er fin til å signalisere at du vil si noe. Gratisversjonen tillater et møte på opptil 40 minutter. Dette kan være en ulempe, men det er fullt mulig å sette opp et nytt møte på 40 minutter. I praksis kan dette være helt gjennomførbart, da det er mange erfaringer på at det er slitsomt å sitte i nettmøter lenge ad gangen. Der vi ellers anbefaler en pause i løpet av de to timene selvhjelpsgruppa møtes, kan den tas etter 40 minutter og deretter sette opp en runde til på 40 minutter.

Sikkerhet og personvern

Forslagene må ses på som det det er – nemlig forslag. Selvhjelp Norge kan ikke "gå god for" løsningene utover det vi vet som vanlige brukere, og det vi leser fra leverandørenes hjemmesider.

Alle de tre løsningene vi foreslår ivaretar ifølge leverandørene sikkerhet i kommunikasjonen, se nettsidene til leverandørene.

NB: Etter at vår artikkel ble publisert har Zoom fått mye kritikk for manglende sikkerhet i løsningen. Les DinSides artikkel fra 3. april 2020 om dette der vi henter følgende sitat: - For de de fleste vanlige brukere, som ikke har ende-til-ende-kryptering som krav, vil det ikke være problematisk å bruke tjenesten, sier seniorrådgiver i NorSIS Vidar Sandland til NRK.

Kom i gang

Her finner du noen korte beskrivelser på hvordan du kan sette opp, invitere og delta i nettmøter, samt lenker til leverandørenes nettsider.

Dine erfaringer?

Noen grupper har jobbet på denne måten lenge. Hva har dere erfart? Hvilke tiltak har “tradisjonelle” grupper gjort for å opprettholde aktiviteten? Hvilke råd har dere til andre grupper? Og dere som starter denne samværsformen nå: hva opplever dere?

Fortell oss om erfaringen! Send oss en epost til post@selvhjelp.no eller snakk med ditt distriktskontor.

Erfaringer fra en gruppe
En gruppe på fem som har holdt sammen i flere år, valgte allerede første uken inn i Korona-pandemien å ta i bruk en digital løsning for å møtes. De var på forhånd ganske skeptiske til formen og teknikken. En deltaker hadde telefon de andre brukte PC.

Selv med litt teknisk "oppstartsrusk" sitter de igjen med en god opplevelse. De sier dette om erfaringen: "Alle deltagerne var svært positivt overrasket over hvor greit det fungerte å være sammen digitalt. Dette var verdifullt og vi har avtalt nytt digitalt møte om en uke 😊"


Tips til organisering av et digitalt møte

Praktiske råd for et godt digitalt møte

Sett deg et sted i huset der

Taushetsplikten er viktig i en selvhjelpsgruppe. Husk å ivareta den også når du er i hus med flere. Det er en god idé å bruke ørepropper eller høretelefoner slik at bare du selv hører samtalen.
Hvis du bruker telefon bør den stå i ro. Sett den gjerne inntil noe.  
Koble deg opp i tide! Det kan fort gå minutter dersom det oppstår tekniske problemer.

Lykke til!

Nordstrand 2 knuste Haugerud, og tok med seg 3 viktige poeng

Flere løsninger?

Her er noen flere løsninger vi har vært innom, men som vi, på bakgrunn av kriteriene over, har valgt å ikke foreslå for selvhjelpsgrupper:

Se hva vi har av andre artikler og innspill i disse tider.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial