Samskaping om selvhjelp - erfaringer og muligheter

Sist oppdatert: 20 mai 2021.

Inspirasjon, faglige innlegg, erfaringsdeling, nettverk og robust selvhjelpsarbeid. Det er, kort oppsummert, resultatet fra seminaret Samskaping om selvhjelp - erfaringer og muligheter, 5. mai 2021.

Dagen var fylt med livserfaringer og gode refleksjoner om selvhjelp og folkehelsearbeid fra flere perspektiver. Deltakerne sier de fikk styrket nettverket og lot seg berøre og inspirere til videre arbeid.

På seminaret fikk vi høre dyktige folk dele kunnskap, forskning og erfaringer fra forskjellige perspektiver. De tilnærmer seg alle selvhjelp på hver sin måte, men likevel rundt kjernen: verdien av erfaringsdeling, mestring og bedre liv, fellesskap og utvikling, verdien av å bruke selvhjelp i hverdagen, selv og sammen med andre.

Formålet med seminaret var å bidra med inspirasjon gjennom faglige innlegg og deling av erfaringer, samt styrke nettverk for å skape robust selvhjelpsarbeid lokalt og regionalt.

Innledere på seminaret: Samskaping om selvhjelp - erfaringer og muligheter, 5. mai 2021

Selvhjelp er samhjelp

– Selvhjelp kan høres ut som noe man gjør alene, men selvhjelp er egentlig samhjelp, sa Werner Christie i sitt innlegg. Werner er bonde, lege, tidligere helseminister og styremedlem i Norsk selvhjelpsforum og har brukt mesteparten av sitt arbeidsliv i det "formelle" hjelpeapparatet. Han ser på selvhjelp som et samfunnsoppdrag der myndighetene tenker på nye måter, gjennom nettverks-, fellesskaps- og partnerskapstenkning. Samhjelp er et viktig bidrag til å håndtere nye og mer komplekse utfordringer i livene våre, sier han. 

Werner har mange refleksjoner om selvhjelp på individ- og samfunnsnivå og er tydelig på at selvhjelpsarbeidet ikke skal erstatte, men supplere og understøtte, offentlige tjenester. Hør mer av Werners innlegg her.

Psyken blir verre hvis man prøver å unngå det man føler

Tittelen på dette avsnittet er hentet fra Jimmy Westerheims "første livserfaring" som han startet sitt foredrag Verdien av å dele med. Der Werner har perspektivet fra samfunnssiden, "utsiden", starter Jimmy innenfra. Han deler av sin historie med opp- og nedturer fra barn til voksen, fra følelsen av å ikke høre til, gjennom prøvelser og opplevelser frem til i dag hvor han blant annet jobber med livserfaringsbiblioteket The human aspect og podkasten Hverdagspsyken. Hør Jimmys fortelling her.

Takk for tilliten – en doktorgradsavhandling om arbeidet i selvhjelps-grupper

Nora Gotaas, Ph.d. og Forsker II ved OsloMet, har fulgt seks selvhjelpsgrupper "innenfra" over tid og dermed fått et unikt innsyn i samhandling og erfaringsdeling mellom gruppedeltakere. Hun har et sosialantropologisk perspektiv på forskningen, som beskrives som "bytteteori omkring deling og gavebytte for å forstå gruppedynamikk". der målet er å se på den verdifulle dynamikken i gruppene, og hva som "står på spill" for deltakerne. Hun beskriver godt hvordan deltagere i selvhjelpsgrupper styrker og støtter hverandre, det er dette hun kaller "gavebytte". Hør mer om dette, blant annet illustrert ved en historie fra en selvhjelpsgruppe. Les Noras doktorgrad her.

Læring og mestring er noko me gjer og treng gjennom heile livet

Ragna Torkelsgard er koordinator for læring- og mestring i Hallinghelse. Hun jobber med å koordinere samarbeid og utvikling innenfor helse i Hallingdal, blant annet gruppebaserte tilbud ved å gi innbyggerne kunnskap og informasjon for å forebygge eller hindre utvikling av sykdom.

Selvhjelpsarbeidet i Hallingdal startet allerede i 2011, men det er først i de siste årene at det har skutt fart. Et igangsetterkurs i 2020 la grunnen for et nettverksarbeid der Ragna engasjerte seg for å fungere som en regional kontakt og pådriver for selvhjelpsarbeidet i Hallingdal. Hensikten er å sette aktivitetene i system og etablere selvhjelpsgrupper som en forlengelse av andre tilbud. - Å være en brobygger er det viktigste funksjonen i min stilling, forteller Ragna. 

I Hallingdalskommunene har Ragna kontakt med mange aktører og avdelinger. Selvhjelpsarbeidet er nå forankret i Frivilligsentraler, Frisklivssentraler og Psykisk helse i fem av de seks kommunene i Hallingdal. – Nettverksbygging og nettverksmøter er utrolig viktig lokalt, regionalt og i samarbeid med Selvhjelp Norge, forteller Ragna. – Erfaringsdeling er noe av del aller viktigste når det gjelder motivasjonen for å drive dette videre. Igangsetterseminarene i regi av Selvhjelp Norge er viktige, da de gir en felles grunnforståelse uavhengig av hvilken rolle man har i arbeidet. Ragna understreker at samarbeidet på tvers, og det å tenke helhet i møte med det enkelte mennesket er en suksessfaktor. LINK Hallingdal er foreløpig på idé-stadiet, men skal jobbes mer med fremover. Se mer om LINK-er nedenfor. Hør Ragnas innlegg her.

LINK - senter for selvhjelp og mestring - brobygger for selvhjelpsarbeid i praksis

LINK-enes hovedoppgave er å være en nøytral arena for å starte opp selvhjelpsgrupper for flest mulig innbyggere, og samarbeide med andre selvhjelpsaktører om informasjonsarbeid og kunnskapsspredning. Alle over 18 år kan delta, det eneste kriteriet er en egen motivasjon og behov for å jobbe med endring i livet.

Maria Hanstveit er prosjektleder for LINK Bergen og omegn, som startet opp høsten 2020. Maria forteller hvordan hun jobber før og under oppstart av selvhjelpsgrupper. – I oppstarten er det viktigste å få i gang god kommunikasjon i gruppa, presentere noen verktøy og trygge deltakerne, forteller Maria. Hun er med de første gangene gruppa møtes og senere fortsetter gruppene på egen hånd. Hverdagsjobben består også i stor grad av informasjonsarbeid. LINK kan også sette i gang selvhjelpsgrupper ute i organisasjonene eller ved lavterskeltiltak.

LINK er en nøytral møteplass for alle, uavhengig av livssituasjon, diagnose eller tilknytning til en pasient- eller brukerorganisasjon eller andre tiltak.

Det er veldig kjekt å være med som igangsetter. deltakerne gir gode tilbakemeldinger, sier Maria. – Noen ganger sitter jeg med "frysninger". Jeg ser hvor god hjelp det er i disse gruppene og det får meg til å ville rope ut i hele Bergen: – Her er en mulighet! Kom og snakk med andre – det er så nyttig – det er så godt. Det er så fint å få høre at også andre har det som deg. Deling er bra, og for noen er det viktig å få snakke med andre om det som er vanskelig. Hør hele innlegget til Maria her.

Vil du vite mer om hvordan LINK-ene jobber? Er du en samarbeidspartner?

Her kan du kontakte LINK-ene:

LINK Bergen og omegn- stiftet som en frivillig organisasjon, finansiert med prosjektmidler fra NAV og Bergen kommune
LINK Oslo - drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum, finansiert av Oslo Kommune
LINK Trondheim- drives av Røde kors, finansiert av Trondheim kommune
LINK Vestfold og Telemark
ny-oppstartet 2021 
- et partnerskap av syv organisasjoner, finansiert av midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

LINK står for: Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring.

Interessert i å gå i gruppe?

Da kan du kontakte et av LINK-ene, eller et av de over 100 kontaktpunktene som starter opp selvhjelpsgrupper rundt om i landet.

Spørsmål og svar

Selv ikke på en så lang dag, med innlagte gruppesamtaler, var det mulig å gi svar på alle spørsmål deltakerne hadde underveis. Vi har derfor laget en egen sak med Spørsmål & Svar fra seminaret. Du kan også ta kontakt med oss i Selvhjelp Norge.

Hvilke dører er åpnet for videre selvhjelpsarbeid gjennom dette seminaret?

Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig god. De satte pris på variasjonen i innleggene og muligheten for å snakke med andre i grupperom. Mange er i gang med selvhjelpsarbeid lokalt, noen er i startfasen. Fortsatt samarbeid og oppfølging, større nettverk, mer kunnskap og inspirasjon, og fysiske samlinger var ønsker fra dagen. Oppsummert virker det som intensjonen bak arrangementet langt på vei er oppfylt: "Hente inspirasjon gjennom faglige innlegg og erfaringsdeling, styrke nettverk og skape robust selvhjelpsarbeid lokalt og regionalt."

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial