Samhandling og samtale for mestring og fellesskap.

Sist oppdatert: 5 oktober 2021.

Av Werner Christie, lege og styreleder i Selvhjelp Norge

Styreleder Werner Christie

Det er fantastisk at vi nå har en «Verdensdag for psykisk helse».  Det viser at vi er kommet langt i velferdsutviklingen i mange land, og at vi står sammen her på planeten om å bry oss om hverandre og at vi alle skal kunne leve gode liv. Vi må huske at for mindre enn et par generasjoner siden hadde verden nettopp vært igjennom to verdenskriger, kolonikriger, økonomiske kriser og epidemier.

Nå samarbeider vi i stedet globalt for å nå bærekraftsmålene og økt «WellBeing» og livskvalitet.  Det er et viktig tilskudd til fokuset på økonomisk vekst alene, som har vært det dominerende utviklingsmålet i etterkrigstiden.

I velferdsstatens helsevesen har det lenge vært vanlig å snakke om pasientforløp, diagnoser prosedyrer og samhandling mellom spesialist og allmenn-helsetjenesten. Men et pasientforløp er bare en liten del av en persons livsforløp. Det er det siste som definerer hvem vi er, hvordan vi har det og de muligheter vi har for en bedre fremtid. Når vi snakker om livskvalitet, psykisk helse og mange andre helseutfordringer så er det hvordan vi bygger og styrker vår egen skjebne fra dag til dag tross alle utfordringer som er det avgjørende.

Vi må spørre oss selv og hverandre: Hvem er du? Hvilken personlighet og hvilke drømmer og mål har du? Hva er dine erfaringer, de gangene du kjente at livet er godt å leve, og hva er dine traumer og plager? Hva har du i deg av styrker og ressurser, og hvem er det i nettverket ditt som gir deg støtte, omsorg og trivsel. Ikke minst må vi spørre hverandre: Hvor ønsker vi å være i livene våre fremover i tiden?

Helsevesenet kan hjelpe der utfordringene røyner på i perioder og situasjoner der vi ikke makter å takle hverdagene selv. Men profesjonell hjelp kan vanskelig bidra dersom vi ikke selv er motivert og engasjert i å hjelpe oss selv så godt vi kan. En viss vilje og evne til å hjelpe oss selv er derfor et nødvendig grunnlag for at hjelp fra andre skal kunne lykkes.

Selvhjelp er viktig, men vanskelig. Og det fungerer ofte best når man deler denne utfordringen og prosessen med andre. Det finnes omfattende kunnskap og erfaringer om at vi alle har ressurser å bidra med uansett diagnoser eller traumer, og at de er det viktigste utgangspunktet for å hjelpe oss selv og andre. Selvhjelp Norge har i likhet med en rekke andre frivillige organisasjoner arbeidet lenge for å bidra til at mange med erfaringer for utfordringer i livet hjelper seg selv og hverandre i felleskap. På denne måten kan vi dele opplevelsen av de vanskelige situasjonene og forstå at vi ikke er alene om det. Videre kan vi dele fortellinger om hva som for noen har bidratt til en bedre hverdag, og hva vi kan gjøre selv og sammen for å komme dit. Det kan være en fin måte å fylle mellomrommene og tomrommene som alltid finnes, selv i gode behandlingsopplegg. Både før og etter og noen ganger underveis kan vi selv i de beste pasientforløp trenge noen å støtte oss til i hverdagen. Både selvhjelp og faglig hjelp sikter jo mot å styrke motivasjonen og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

I våre dager er utenforskap, ensomhet og isolasjon en stor utfordring for mange. Pandemien har bidratt til at dette rammer flere og sterkere enn vi har vært vant til. Vi vet også fra statistikkene at mange menn har større helseutfordringer enn de selv gir utrykk for. Det er derfor viktig at også bryr oss om de som ikke er så flinke til å snakke om og sette ord på sine utfordringer i hverdagslivet. Det kan være godt å oppleve og en god start på veien videre ut av problemene om noen spør: «Hvordan har du det egentlig?» 

Det kan gi grunnlag for et bedre felleskap og det at vi kan være «medvandrere» for hverandre. Et fellesskap med utgangspunkt i det at vi bryr oss om og med hverandre på en god måte og deler erfaringer om både motgang og mestring er det selvhjelpsgrupper bygger på. Både Selvhjelp Norges distriktskontorer i ulike hjørner av landet og våre mange gode samarbeidspartnere i ulike frivillige, private og offentlige organisasjoner prøver å stimulere til og tilrettelegge for slike selvhjelpsgrupper. Se på våre websider og ta kontakt med oss dersom du tror dette kan være noe for deg!

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial