Nettsted:rio.no E-post:post@rio.no
Telefon:
22 33 55 39
Besøksadresse
Kongens gate 2
0153 Oslo
Postadresse
Pb. 6609 St. Olavs Plass
0129 Oslo

RIO

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon arbeider for:

• å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i egne erfaringer som tidligere rusmisbrukere • å synliggjøre mennesket bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene som ligger der

• at den enkelte rusmisbruker får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom en individuell tilrettelagt integreringsprosess, der tverrfaglig samhandling i tett samarbeid med den det gjelder er verktøyet for at den enkelte kan ta del i fellesskapet med bakgrunn i egne ressurser og interesser • å synliggjøre at sosiale nettverk er nøkkelen til et godt liv, ikke bare for rusmisbrukere, men for folk flest

• RIO vil også jobbe mot all form for legalisering

RIO er en pådriver i etablering av selvhjelpsgrupper rundt om i landet og er samarbeidspartner i mange ulike prosjekter i rusfeltet.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial