Nettsted:marborg.no E-post:post@marborg.no
Telefon:
Tromsø: 93 40 89 12 Bodø: 41 56 93 23
Besøksadresse
Vestregata 66
Tromsø

Jordbruksveien 47
8008 Bodø

Postadresse
Pb. 1106
9261 Tromsø

MARBORG

MARBORG er en brukerorganisasjon på rusfeltet og jobber med og for alle mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Organisasjonen har i tillegg et særlig fokus på opiat-avhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering – (LAR) og har i 2015 ni ansatte.

MARBORG jobber tosidig, med langsiktig, systemrettet brukermedvirkning gjennom en rekke råd, utvalg og lignende, både lokalt, regionalt og sentralt, samt med undervisning på høyskole/universitets nivå og konferanser. Og på den andre siden, brukerstyrte og brukerrettede tilbud, særlig rusfrie møteplasser, arbeidstrening og rusfrie botilbud. Sistnevnte som et tilbud i den første tiden etter rusbehandling eller fengsel.

Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø og lokalavdelinger i Bodø/Fauske-området og i Narvik.

Organisasjonen har som mål å være en systempåvirker og synliggjøre brukernes synspunkter og problemstillinger overfor bevilgende myndigheter, oppfølgingstjenester og samfunnet som helhet, men samtidig levere støtte og hjelp i den enkelte brukerens rehabilitering. MARBORGs hovedfokus er å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv, eller høyere livskvalitet der rusfrihet ikke er et mål.

MARBORG driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men kan være en samarbeidspartner i etablering av nye selvhjelpsgrupper i Nord Norge. MARBORG kan være en viktig kanal for informasjons og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering gjennom LAR i NORD, til andre med rusproblemer generelt, samt fagfolk og pårørende innen rusfeltet.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial