Nettsted:www.spisfo.no/ E-post:post@spisfo.no
Telefon:
22 94 00 10
Besøksadresse
Dronningens gate 25
0154 Oslo

Postadresse
Pb. 8877 Youngstorget
0028 Oslo

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelsesforeningen er en medlemsorganisasjon for kvinner og menn over 18 år som har eller har hatt spiseforstyrrelser. (I januar 2015 åpnet vi opp for menn, og skal i løpet av året endre organisasjonsnavn). Vi har også familiemedlemskap, støttemedlemskap og institusjonsmedlemskap, samt en egen abonnementsordning for de som ønsker å motta vårt medlemsblad hvert kvartal.

Spiseforstyrrelsesforeningen er en selvhjelpsorganisasjon som har ekspertkompetanse på det å leve med og arbeide seg ut av en spiseforstyrrelse. Derfor synes mange det er lettest å begynne med å oppsøke Spiseforstyrrelsesforeningen. Selvhjelp innebærer at personer med felles problemer kommer sammen, deler erfaringer og støtter hverandre på veien til bedre livskvalitet. Formålet med Spiseforstyrrelsesforeningen er delt i en innadrettet del som tar sikte på å hjelpe dem som selv har problemer med mat og deres pårørende, og en utadrettet del som legger vekt på å informere om spiseforstyrrelser og arbeide for et bedre behandlingstilbud.

Spiseforstyrrelsesforeningen driver selvhjelpsgrupper flere steder i landet. Dersom det er tilstrekkelig interesse for det, setter vi i gang selvhjelpsgrupper også på steder der det ikke er lokallag. Så langt har vi satt i gang over 150 grupper på landsbasis. Gruppene er en organisert måte å komme sammen på for å oppnå personlig og sosial forandring og et mindre problematisk forhold til mat. Flere har nytte av å kombinere gruppen med samtaleterapi hos en behandler.

Andre tilbud vi har er nasjonal støttetelefon, personlige samtaler for både for de som sliter med spiseforstyrrelser og andre rundt, samt ukentlig faste arrangement. Spiseforstyrrelsesforeningen tilbyr også opplæring, kunnskapsformidling og foredragsvirksomhet.

Spiseforstyrrelsesforeningen er en selvhjelpsorganisasjon som i stor grad baserer seg på frivillig arbeid. Det forutsetter at kvinner og menn som har eller har hatt spiseforstyrrelser har lyst og anledning til å delta i arbeidet. Å delta som frivillig bidrar positivt i egen utviklingsprosess samtidig som arbeidet som utføres bidrar til at andre kan få det bedre.


Twitter

@spisfo

Instagram
spisfo_

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial