Om Selvhjelp Norge

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Selvhjelp Norge er et Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp som ble etablert i 2006. Vi jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og helfinansieres over statsbudsjettet.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer. Distriktskontorene er lokalisert i Alta, Trondheim, Bergen, Sandnes, Tønsberg, Oslo og Brumunddal. Selvhjelp Norge er, sammen med LINK Oslo, en del av stiftelsen Norsk selvhjelpsforum og jobber etter Nasjonal plan for selvhjelp 2019-2022 (lenke den nye planen).  

Visjon 

Visjonen for den nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og skal kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.  

Mål (vil endres etter den nye planen)

  1. Sikre en videre utvikling av informasjonsformidling  
  2. Selvorganisert selvhjelp skal være en del av det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet både nasjonalt og lokalt   
  3. Sikre kunnskap om selvorganisert selvhjelp i universitets- og høgskoleutdanningene  
  4. Fremme forskning på selvorganisert selvhjelp  

Hovedkontorets arbeidsoppgaver:  

 Distriktskontorenes arbeidsoppgaver:  

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial