Om Selvhjelp Norge

Sist oppdatert: 24 august 2021.

Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en konsekvens av den første Nasjonale planen for selvhjelp. Nåværende plan hadde en virketid på fire år 2014-2018 og er nok en gang under revisjon i 2019. Vårt arbeid baserer seg på mål og oppgaver beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp samt årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Arbeidet finansieres over statsbudsjettet.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer lokalisert i Alta, Trondheim, Bergen, Sandnes, Tønsberg, Oslo og Brumunddal.

Visjon 

Selvhjelp Norge jobber etter den samme visjonen som er formulert i Nasjonal plan for selvhjelp (2014-2018): At alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.  

Mål for arbeidet

  1. Sikre en videre utvikling av informasjonsformidling  
  2. Selvorganisert selvhjelp skal være en del av det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet både nasjonalt og lokalt 
  3. Sikre kunnskap om selvorganisert selvhjelp i universitets- og høgskoleutdanningene  
  4. Fremme forskning på selvorganisert selvhjelp

Hovedkontorets oppgaver  

 Distriktskontorenes oppgaver  

Strategi for Selvhjelp Norge 2021-2023

Vi skal bidra til at enkeltmennesker kan hjelpe seg selv, når de har behov for det. Vi skal sørge for at kunnskap, verktøy og muligheten til å delta i selvhjelpsgrupper er tilgjengelig, når de ønsker det. Selvhjelp Norge har et samfunnsoppdrag som vi må tilpasse den samfunnssituasjonen og -utviklingen som vi er en del av. Selvhjelp Norge strategi viser vei for hvordan vi skal bruke våre ressurser, løse våre oppgaver og prioritere fremover.
Les strategien her.

Årsrapport

Vi gleder vi oss over å se at selvhjelp stadig får en mer naturlig plass som forståelse og arbeidsform på en rekke samfunnsarenaer i det offentlige og i frivilligheten. Her finner du årsrapporter for 2018, 2019 og 2020.

Politisk forankring

Selvhjelp er en del av folkehelsearbeidet i Norge. Selvorganisert selvhjelp er nevnt i en rekke politiske dokumenter, faglige veiledere og retningslinjer. Bak dette ligger faglige anbefalinger for, og politisk motivasjon til, å ta selvhjelp i bruk. Les mer om politisk forankring her.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial