Hindringer for deltakelse i 12-trinnsgrupper, sett fra ansattes ståsted

Sist oppdatert: 15 november 2019.

12-trinns grupper er en verdifull ressurs for rusavhengige når det gjelder å få støtte til å å komme seg ut av rusmisbruket. Men det er aspekter ved disse fellesskapene som kan oppleves som kontroversielle og kan begrense helsepersonells anbefaling av dem.

John-Kåre Vederhus, Alexandre Laudet, Øistein Kristensen og Thomas Clausen (Ph.D.) har undersøkt helsepersonells holdninger til 12-trinnsgrupper og sammenliknet dette med lignende studier i USA.

Denne studien beskriver holdnings- og kunnskapsbaserte barrierer til 12-trinnsgrupper blant klinikere i Norge, en behandlingskultur der mindre enn 5 prosent av behandlingstiltakene bruker 12-trinnsfilosofi, og sammenligner med data fra en lignende amerikansk studie.

Ansatte i rusfeltet i Norge har betenkeligheter knyttet til det som beskrives som religiøse aspekter ved 12-trinnsgrupper, noe som gjør at de opplever det utfordrende å anbefale slike grupper. Behandlere som ikke er familiære med 12-trinnsgruppenes begrep "en høyere makt" må tilføres kunnskap om hva som egentlig ligger i dette, hvis de skal bidra til å øke bruken av 12-trinnsgrupper. Skepsisen er større i Norge enn i USA.

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Tross de begrensninger i den foreliggende undersøkelsen gir den verdifull informasjon om hvordan man kan gå videre for å bidra til at flere informerer pasienter om 12-trinnsgrupper. Norske fagfolk må få mer kunnskap om prinsipper og praksis i disse fellesskapene. Kunnskap kan bidra til å minske ambivalensen og bidra til mer positive holdninger til 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper. Studien peker også på behovet for ytterligere forskning om hva som skal til for å øke bruken av slike grupper i Norge.

Les artikkelen her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial