Norsk selvhjelpsforum

Norsk selvhjelpsforum får snart nye nettsider. Midlertidig er domenet rutet hit til Selvhjelp Norge, som er et oppdrag for Helsedirektoratet, driftet av Norsk selvhjelpsforum.

Stiftelsen Norsk selvhjelpsforums formål er å være en kunnskapsleverandør og et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for bruk av selvhjelp. 

NSFs hovedoppgave er å utvikle og formidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy, samt systematisere erfaringsbasert kunnskap om selvorganisert selvhjelp i helsefremmende og forebyggende arbeid og rehabilitering.  

Norsk selvhjelpsforum driver:
LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring og
Selvhjelp Norge - nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp.

Kontakt oss  

Besøksadresse og postadresse: Kirkeveien 61, 0364 Oslo
epost: post@norskselvhjelpsforum.no  
styreleder: Solbjørg Talseth , solbjorg@selvhjelp.no, 908 81 067

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial