"Når livet koker tar man en dag ad gangen" - selvhjelpsgrupper for foresatte til barn og unge med skolevegring

Sist oppdatert: 17 september 2021.

Situasjonen med skolevegring påvirker barn og unge – og familien rundt. Mange foreldre har kjent seg maktesløse eller mislykket når barnet ikke klarer å møte opp på skolen og man slipper opp for virkemidler tross velmenende råd fra mange hold.

Selvhjelp Norge har de siste årene vært i kontakt med foresatte til barn som sliter med skolevegring. 11. mai arrangerte vi en samling der vi fikk høre deres erfaringer fra å leve i en slik situasjon. Målet med samlingen var også å legge til rette for deltakelse i selvhjelpsgrupper.

Fire foreldre fortalte om utfordringer i familiesituasjon, og fra oppstart av og deltakelse i selvhjelpsgrupper. Slik ble foreldrene selv en drivkraft i samlingen ved å dele erfaringene sine. Historiene skapte stor gjenkjennelse om temaer knyttet til skolevegring. Verdien av gjenkjennelse i en vanskelig situasjon, er nettopp det mange også opplever i en selvhjelpsgruppe, et fellesskap som gir styrke og støtte i hverdagen. Som en av dem sa: "Vi skal vare lenge som foreldre og da trenger vi en heiagjeng rundt oss."

Pårørendeperspektivet

Vi hadde også med oss Anne Torill Brimsø som jobber på Pårørendesenteret i Stavanger og skriver en masteroppgave som har et pårørendeperspektiv til de som sliter med skolevegring. Hun stiller spørsmålet: Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov?

Anne Torill forteller at ufrivillig skolefravær også i stor grad påvirker pårørende. – I Pårørende­senteret blir vi ukentlig kontaktet av foreldre som forteller om skam, maktesløshet og sorg for barnet og for egen del - over livet som "blir satt på vent", sier hun. – De forteller om en situasjon der de opplever å stå mye alene om å få barnet tilbake på skolen, selv om mange instanser er involvert. De prøver alle muligheter og blir etter hvert kraftløse selv.

– Foreldrekapasiteten reduseres når man setter alt inn på å hjelpe den man er glad i, sier Anne Torill. - Man slutter ofte med det som er bra for seg. Hun refererte til utsagnet: "Før du hjelper andre må du ta på oksygenmasken selv". Anne Torills innlegg kan du se og høre nederst på siden.

Ønsker du også å delta i en selvhjelpsgruppe for foreldre?

Dersom du ønsker i å delta i en selvhjelpgruppe, kan du melde din interesse her. Dette er en uforpliktende henvendelse og du vil bli kontaktet etter at skjemaet er sendt inn. Du kan lese mer om selvhjelp og selvhjelpsgrupper her.

«Vi sto i en hverdag som krevde alt av oss som familie og hadde mer enn nok med hverdagen, men gruppa vår ble gruppa vår – heiagjengen for hverandre.»

Sagt på samlingen

Nytt møte 9. november

Interessen for samlingen var stor og opplagt relevant. Vi planlegger derfor et nytt møte 9. november 2021 kl. 19-21 hvor vi får høre flere erfaringer, kanskje også fra grupper som starter opp i etterkant av dette møtet. Vi bygger videre på nettverket og vil gjøre det mulig for flere å delta i foreldregrupper.


Abonner på vårt nyhetsbrev


Anne Torill Brimsø
Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial