Mot til endring: Pasienters tanker om 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Det har vist seg at deltakelse i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper styrker mulighetene for rusfrihet hos pasienter og at slike grupper representerer et supplement til behandling.

John-Kåre Vederhus, Christine Timko, Øistein Kristensen og Thomas Clausen ved Sørlandet sykehus har kartlagt forholdet mellom pasienters oppfatning av 12-trinnsgrupper og hvordan det påvirker senere deltakelse.

139 pasienter ved Sørlandet Sykehus HF, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Avgiftingsposten, deltok i studien som handler om pasienters tanker om og erfaringer med 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper: Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). Undersøkelsen har gitt økt forståelse for hvilke faktorer som påvirker pasienters forhold til slike grupper. Hvorvidt man får informasjon og kunnskap om selvhjelpsmulighetene mens man er i behandling har betydning for om man velger denne formen for fellesskap senere.

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Studien viser at 4 av 10 pasienter planla å gå regelmessig i AA eller NA etter utskrivning. Det så også ut til å være et potensial for ytterlig å øke motivasjonen til å delta: hele tre av fire pasienter så disse gruppene som mulige ressurser i sin egen tilfriskning. Å få mot til endring ble av pasientene fremhevet som det viktigste utbyttet en kan få ved å delta i AA/NA-fellesskapene. Resultatene fra kartleggingen viser at flertallet av pasienter enkelt vil kunne motiveres til deltakelse i selvhjelpsgrupper. Dette kan gjøres ved at personell synliggjør mulighetene og fremhever effekten selvhjelpsgrupper kan ha og pasienter som vegrer seg bør oppmuntres til å sjekke ut hva selvhjelpsgruppearbeidet innebærer.

Les artikkelen her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial