Mellom kommune og sivilsamfunn

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Marte Feiring har sett nærmere på samarbeidsrelasjoner med utgangspunkt i arbeidet i Lillehammer-regionen og ut fra dette skrevet artikkelen "Mellom kommune og sivilsamfunn". Arbeidsnotatet  er en studie av et offentlig/sivilt samarbeid for etablering av en lokal møteplass for selvorganisert selvhjelp.

Forskningen har fulgt utvikling av LINK Lillehammer, regional møteplass for selvorganisert selvhjelp der samarbeidet mellom kompetansesenteret Selvhjelp Norge og Lillehammer kommune er sentralt i studien.

Feiring er opptatt av hvordan de to aktørene håndterer samarbeidsprosessen, hvordan temaet selvhjelp og selvhjelpsgrupper settes på den lokalpolitiske dagsorden, hvordan en avtale om utvikling av en møteplass for selvorganisert selvhjelp utformes og hvordan felles tiltak organiseres og utøves i praksis. I tillegg til hvordan dette skjer, teoretiserer Feiring over hva som kan forklare at to ulike aktører får til å arbeide sammen, hva som motiverer dem og hva slags konstellasjoner som kan identifiseres.

Utviklingen av LINK Lillehammer er beskrevet i tre faser: oppstart, konstituering og konkretisering. Notatet diskuterer betydningen av utforming av såkalte grenseobjekter, som et analytisk begrep for det som dannes i randsonen mellom den offentlige og den sivile sfære.

Det har vært viktig i denne prosessen at partene hadde en felles forståelse av hva selvhjelp kunne være i folkehelsearbeidet. Det var også avgjørende at partene hadde en felles forståelse av hvordan en nøytral møteplass kan skape rom for selvhjelp. Det var altså et tydelig felles mål for samarbeidet.

Les notatet her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial