Brosjyrer og hefter

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Ønsker du heftene som introduserer selvorganisert selvhjelp og selvhjelpgrupper, kan du laste dem ned ved å klikke på lenkene under, eller bestille papirversjonen her. Heftene er gratis.

En presentasjon av Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp.
Les brosjyren her

Nasjonal plan for selvhjelp ble første gang lansert gjennom St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge - Folkehelsepolitikken, og kom som eget dokument i 2004. Dagens plan er en revidert utgave av den første og gjelder for perioden 2014-2018. Planen kommer i ny utgave i løpet av 2019.
Les planen her

Selvhjelp - en innføring
Et hefte om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.
Les heftet på:
BOKMÅL, NYNORSK, SAMISK eller ENGELSK.

Heftet finnes også som lydfiler.

Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?
Denne brosjyren beskriver i all enkelhet hvordan du kan sette i gang en selvhjelpsgruppe der du bor.
Sammen med heftet ”Selvhjelp – en innføring” vil beskrivelsen danne et godt utgangspunkt for å sette i gang en gruppe.
Les brosjyren på BOKMÅL, NYNORSK eller SAMISK.

Selvhjelpshistorier
Historiene i dette heftet viser at deltakerne i selvhjelpsgrupper møter mange liknende gleder og utfordringer, smerte og savn, uavhengig av hvilke problemer de har som utgangspunkt for å delta i ei gruppe.
Les brosjyren her

Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse
Mer enn 30 organisasjoner og instanser har bidratt med informasjon om sitt arbeid til denne oversikten. Mange av organisasjonene jobber med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Andre har hovedfokus på interessepolitisk arbeid. En rekke organisasjoner og instanser driver også et viktig rådgivingsarbeid rettet mot flere målgrupper.
Les brosjyren her eller søk etter organisasjoner her.

Unge og unge voksne
En brosjyre rettet mot ungdom og unge voksne.
Les brosjyren her

Godt voksen
En brosjyre rettet mot eldre (65+)
Les brosjyren her

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial