Lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp

Sist oppdatert: 2 september 2020.

Lokale kontaktpunkter er et sted å henvende seg for deg som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Selvhjelp Norge har som oppgave å spre informasjon og kunnskap på nasjonalt plan, men skal ikke selv sette i gang selvhjelpsgrupper.

Oppstart av grupper må skje der mennesker bor og kommer i gang på bakgrunn av et lokalt initiativ. 

Gjennom kontaktpunktene er selvorganiserte selvhjelpsgrupper en del av folkehelsearbeidet i Norge. Bakgrunnen for at de ulike aktørene tar kontakt med oss er ofte at de har sett hvordan selvhjelp kan være et bidrag i folkehelsearbeidet, eller de har fått henvendelser fra mennesker som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Arbeidet lokalt kan også komme i gang fordi enkeltmennesker kontakter våre distriktskontorer. Distriktskontorenes oppgave er da å sette folk i kontakt med relevante lokale aktører som frivilligsentral, frisklivssentral eller andre som kan være samarbeidspartner for å etablere et lokalt kontaktpunkt. 

Krever få ressurser 

Oppgaven som lokalt kontaktpunkt kan fint løses i kombinasjon med andre oppgaver. Litt arbeidstid og litt midler til informasjonsarbeid, som for eksempel en brosjyre, oppføring på nettsiden, et telefonnummer og et ledig lokale et par timer i uken er det som trengs. Kontaktpunktene kan bruke Selvhjelp Norges brosjyremateriell kostnadsfritt. Å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe koster innsats, men ikke penger. Når grupper kommer i gang ordner deltakerne selv med enkel servering. Oversikt over lokale kontaktpunkter finner du her. 

Kontaktpunktets oppgaver 

Kontaktpunktets oppgave er å spre informasjon, ta i mot henvendelser og koordinere oppstart av selvhjelpsgrupper. Informasjonsarbeidet gjøres ofte i samarbeid med Selvhjelp Norges nærmeste distriktskontor eller andre samarbeidspartnere. 

Arbeidet med etablering av lokale kontaktpunkter er et utviklingsarbeid, og det er mange aktører som fyller denne rollen. Samarbeid er et stikkord for å få på plass et lokalt kontaktpunkt. Hittil er frivilligsentraler, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner, kommuner, brukerstyrte sentre, Lærings- og mestringssentre, rehabiliteringssentre og pårørendegrupper på lista. I tillegg finnes de eksisterende LINK-ene: LINK Oslo, LINK Trondheim og LINK Bergen og omegn som er selvstendige møteplasser for selvhjelp. 

Det foregår et løpende utviklingsarbeid knyttet til hvordan flere aktører kan være med på å legge til rette for det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i norske lokalsamfunn. 

Selvhjelp Norges samarbeid med lokale kontaktpunkter 

Et hvert kontaktpunkt som etableres er et lokalt anliggende og har ingen organisatorisk tilknytning til Selvhjelp Norge. Men samarbeid, støtte og erfarings- og kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelp bidrar vi gjerne med. Selvhjelp Norges distriktskontorer samarbeider om å gjennomføre seminarer, åpne møter eller igangsetteropplæring i samarbeid med lokale aktører. Ta kontakt! Bestill brosjyremateriell her.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial