LINK Vestfold og Telemark etableres i 2021

Sist oppdatert: 10 november 2020.

Partnerskap med fylkeskommunen har gitt LINK-prosjektet vind i seilene: Vestfold og Telemark Fylkeskommune har bevilget en million kroner, fordelt over 4 år, til etablering av et LINK Vestfold og Telemark.

Et partnerskap av 7 organisasjoner har søkt penger og fått en tildeling som gjør at arbeidet med etablering av et LINK i fylket har fått fart. Dette blir LINK-senter nummer fire i Norge.

Partnerskapets deltakere er A-Larm, Norske kvinners sanitetsforening/NKS, Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse/LPP, Landsforeningen Nyreforeningen og transplanterte pasienter/LNT, Spiseforstyrrelsesforeningen/SPISFO​ og Selvhjelp Norges distriktskontor for Vestfold og Telemark og Buskerud i Viken.

LINK Vestfold og Telemark er nummer fire i rekken av LINK-sentre. Sentrene er lokalt forankret og finansiert, men samarbeider og deler erfaringer om selvhjelpsarbeid.

Nøytral møteplass

LINK Vestfold og Telemark skal være en nøytral (problem- og livssituasjonsuavhengig) møteplass der mennesker kan ta kontakt når de ønsker å delta i en selvhjelpsgruppe – en arena for praktisk selvhjelpsarbeid og samhandling med frivilligheten, det offentlige og andre relevante aktører.

LINK-prosjektet er et praktisk selvhjelpsted der koordinering og igangsetting av selvhjelpsgrupper skal styrke lokal forankring av selvhjelpsarbeidet i regionen, og forsterke likepersons- og selvhjelpsarbeidet som allerede pågår i organisasjonene og samarbeidet med frivilligheten for øvrig.

Målgruppene for tiltaket er primært den voksne befolkningen i Vestfold og Telemark som står i ulike utfordringer og livsproblemer i sin hverdag.


LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap.
Les om LINK-er her: LINK Oslo, LINK Trondheim, LINK Bergen og omegn.

Folkehelse

Midlene kommer fra Fylkeskommunens folkehelsesatsning på psykisk helse for å motvirke sosiale forskjeller. Prosjektet er et partnerskap mellom Fylkeskommunen og frivilligheten.

Fylkeskommunen har et eget nettverk for folkehelse. Selvhjelp Norges distriktskontor har gode samarbeidspartnere i organisasjoner som satser på selvhjelp, gode møteplasser og annet likepersonarbeid for ulike målgrupper. 

Hvordan?

Det arbeides for å etablere en prosjektorganisasjon som skal ha administrativt og faglig ansvar for prosjektet. Det er et mål om å skaffe finansiering til å dekke to stillinger. Det er allerede en søknad inne hos Fylkesmannen om satsning mot seniorer. Målet er å etablere selvhjelpsgrupper og dele erfaringer og spre informasjon så folk i fylket får vite om muligheten til å bli med i selvhjelpsorganisasjoner, delta i nettverk på tvers av organisasjonene og grupper for ulike livsproblemer.

Hva ønsker fylkeskommunen?

Fylkeskommunen vil at alle prosjektene (13 til sammen) som har fått partnerskapsmidler skal inngå i et nettverk. Sist i oktober ble det arrangert et partnerskapsmøte der samtlige organisasjoner som ble tildelt midler var invitert for å presentere sitt prosjekt. Sammen med distriktsleder Selvhjelp Norge, Anne Grete Tandberg var Sondre Otervik i A-Larm med og presenterte prosjektet på vegne av eierorganisasjonene.  Det ble også formidlet et ønske fra organisasjonene om å styrke nettverket av frivillighet i dette møte.

Vi ønsker kraft og fart i selvhjelpsarbeidet!

Vår bærende idé i prosjektet er samskaping på tvers av innbyggere, organisasjoner, privat- og offentlig sektor om å ta selvhjelp i bruk. Vi er alle utsatte og sårbare. Sårbarheten kan bli vår styrke når vi våger den gjensidige hjelpen. Erfaringer kan deles!

Partnerskapet LINK Vestfold og Telemark inviterer alle organisasjoner og aktører, frivillig, privat og offentlig til å delta for å få ende større kraft til arbeidet!

Ta kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontor om du vil være med som frivillig, som organisasjon eller som privat eller offentlig aktør for å få selvhjelp til i praksis.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial