LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestring

Sist oppdatert: 18 mai 2021.

LINK Oslo er en nøytral og byomfattende møteplass drevet av Norsk selvhjelpsforum, finansiert av Oslo kommune.

Senteret var det første i sitt slag i Norge og har som mål å gjøre selvhjelp kjent for enkeltmennesker, organisasjoner og ansatte i Oslo. 

LINK Oslo er en møteplass for deg som ønsker kunnskap om selvhjelp eller ønsker å delta i en selvhjelpsgruppe. LINK Oslo starter egne selvhjelpsgrupper og stiller lokaler til disposisjon for andre organisasjoner.

I tillegg til selvhjelpsgrupper driver LINK Oslo informasjonsaktiviteter mot ansatte i offentlig og privat virksomhet, samt mot frivillige organisasjoner. Oslo kommune, bydelene og NAV er de viktigste offentlige samarbeidspartnerne.

Les mer om LINK Oslo her. 

LINK Oslo er koordinator og en av deltakerne i Nettverk for selvhjelp i Oslo, NSiO, et nettverk av frivillige- og ideelle organisasjoner som representerer et utvalg av muligheter for egenmestring og økt livskvalitet for innbyggerne i Oslo. Organisasjonene i nettverket tilbyr en mulighet for innbyggerne til å ta aktivt ansvar for sin egen helse gjennom ulike former for selvhjelp, selvhjelpsgrupper og selvhjelpsaktiviteter. Flere av organisasjonene tilbyr både støtte, rådgivning, aktiviteter, frivillig arbeid og selvhjelpsgrupper til sin målgruppe. Nettverket ble etablert på oppfordring fra Velferdsetaten i Oslo kommune med mål om bedre samarbeid og informasjonsformidling mellom virksomhetene som arbeider med selvhjelp og selvhjelpsgrupper i kommunen.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial