Lenkeliste

Sist oppdatert: 18 desember 2019.

Dette er en liste over virksomheter, organisasjoner, sentre, råd og stiftelser som organiserer selvhjelpsgrupper eller jobber med selvhjelp i videre forstand samt andre aktører innenfor psykisk helse-feltet.

Selvhjelp Norge har ikke ansvar for innholdet på sidene det linkes til.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet
Helsenorge.no
Fylkesmennene i Norge
Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
NAV

Kommunalt

Frisklivssentraler
Frivilligsentraler
Frivillighetsportalen.no (Oslo)

Sentre, råd og stiftelser

Angstringen
LINK Oslo
SMI - Senter mot incest
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Erfaringskompetanse.no
NAPHA

Informasjonstiltak

AKAN
Mental Helses telefontjenester
RUStelefonen 08588
Stiftelsen Pårørende Senteret
Veiledningssenteret for pårørende - NKS

Bruker-, pasient-, pårørende og interesseorganisasjoner

AA - Anonyme alkoholikere
ACA - Adult Children of Alcoholics
ADHD Norge
AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
A-larm
Al-Anon Familiegrupper
Aurora støtteforeningen for mennesker med psykiske problemer
Autismeforeningen
Base16

Batteriet, servicekontor for selvhjelp (Kirkens bymisjon)
De norske lenker
DAA - Drug Addicts Anonymous
Foreningen 2 foreldre
Familieklubbene i Norge
Brystkreftforeningen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
HIV Norge
Ja det nytter!

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for voldsofre
LAR-Nett Norge
LEVE Norge - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
LMS - Landsforbundet mot stoffmisbruk
MARBORG
Mental helse
NA- Anonyme Narkomane
Narkomanes pårørende
Norges Blindeforbund
Norges Handicapforbund
Norsk OCD-forening
Norsk Selvhjelpsforum
Norsk Tourette Forening
OA - Anonyme overspisere
Personskadeforbundet LTN
ProLAR- nasjonalt forbund for folk i LAR
Pårørendesenteret
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Rusettervernet i Sogn og Fjordane
Ryggforeningen
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelsesforeningen
Voksne for barn

Andre frivillige og humanitære organisasjoner

Kreftforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial