Krevende tider

I disse tider møter vi oss selv og andre på en ny måte og må forholde oss til verden helt annerledes enn tidligere. Informasjonsstrømmen er nesten overveldende og det er vanskelig å vite akkurat hva som er riktig og galt.

Livet har blitt vanskeligere, men lærer oss også nye ting. Vi i Selvhjelp Norge må også snu oss rundt for å finne andre måter å jobbe på og mulige metoder å kommunisere ut på. Det kommer frem i noen av artiklene nedenfor.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial