Koronafast?

Sist oppdatert: 18 desember 2020.

Mange er berørt og opplever ekstra belastninger etter en lang pandemiperiode, men det finnes muligheter som kan bidra til å lette på en krevende livssituasjon.

Illustrasjonsfoto: Depositphotos

Vi vet at mange har det ekstra vanskelig nå, og mange kjenner på ensomhet, uro og bekymring. Noen hadde krevende hverdag før pandemien slo til, og for disse er opplevelsen av å være «koronafast» ekstra tung å bære. Er du, eller kjenner du noen som er, «koronafast»? Her er noen muligheter:

LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring har mottatt ekstra «Koronamidler» til et prosjekt med mål å skape digitale muligheter for samtale- og selvhjelpsgrupper i en krevende Korona-situasjon.

Senteret driftes av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum, med finansiering gjennom Oslo kommune. LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. Dette gjenspeiler hovedoppgavene til de ansatte i LINK Oslo. I tillegg til formidlingsarbeid administrerer senteret påmelding og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Senteret samarbeider tett med Kompetansemiljøet Selvhjelp Norge, som jobber på oppdrag for Helsedirektoratet.

  Hva kan LINK Oslo bidra med?

Deltakelse i ei selvhjelpsgruppe, gir mulighet for nærhet og fellesskap – du er IKKE alene.

De som ønsker å delta kan møtes i alt fra sosiale samtalegrupper til tradisjonelle selvhjelpsgrupper. Gjennom samarbeid med LINK Oslo samordnes interesserte deltakere til selvhjelpsgrupper og de får støtte til oppstart, samt gratis tilgang til brukerlisens - en slags digital nøkkel til digitale møterom.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring har fått midler fra Stiftelsen Dam via Rådet for psykisk helse, for å kunne låne ut brukerlisenser til Zoom og Whereby. Hensikten er å skape digitale muligheter for samtale- og selvhjelpsgrupper både i LINK og i andre organisasjoner som driver styrkings- og selvhjelpsarbeid i Oslo og omegn.

LINK Oslo har sin fysiske møteplass i Kirkeveien 61 på Majorstua i Oslo. Her har selvhjelpsgrupper gratis tilgang og er selvstendige med egen nøkkel til avtalte møterom og tidspunkt.

Ta kontakt om du lurer på noe eller vil delta i en gruppe:
Anne-Grete Bjørlo i LINK Oslo/koronafast@linkoslo.no eller
Mette Smedstad, distriktskontor for Oslo og Viken eksklusiv Buskerud/mette@selvhjelp.no.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial