– Jeg ser på det som verdifull kompetanse

Sist oppdatert: 20 april 2021.

– Kursholderen på igangsetterkurset klarte å sette innholdet i perspektiv slik at man kunne kjenne seg igjen i det hun pratet om. Også lærte vi en del verktøy, det var veldig nyttig, sier Amanda Sofie Strand (24). 

Amanda Sofie Strand
Amanda Sofie Strand er glad for å ha lært hvordan hun kan sette i gang selvhjelpsgrupper. (Foto: Privat)

Strand går siste året på en bachelor i Livsstilsendring og folkehelse ved Høyskolen Kristiania. Nylig var hun en av 45 studenter ved skolen som ble kurset av Selvhjelp Norge i å bli igangsetter av selvhjelpsgrupper.

Nytt og gammelt

Strand hadde aldri hørt om selvhjelp før, men var veldig interessert da hun fikk tilbud om kurset. 

– Det var et frivillig kurs og alle i klassen var med. Vi ønsket å få kursbeviset som igangsetter, forteller hun.  

Som avgangsstudent på bachelorstudiet i Livsstilsendring og folkehelse har hun lært mange ulike verktøy før og forteller at hun har vært borte i mye av innholdet på kurset før, men at hun også lærte nye ting. 

– Vi har jo hatt motiverende intervju og coaching som et emne og det var veldig mange likhetstrekk i kurset som vi fikk som igangsetter av selvhjelpsgrupper. Men som igangsetter så er det likevel litt annerledes fordi man setter sammen en gruppe hvor man selv kun deltar de første 2-3 gangene for å veilede, og blant annet gi tips om taushetsplikt og hvordan man kan få til den gode samtalen i gruppa. 

Strand mener de ulike verktøyene hun har lært innen motiverende intervju og coaching går hånd i hanske med det hun lærte som igangsetter. 

– Det kan være nyttige verktøy for hvordan man kommuniserer i møte med andre, forteller hun.

Åpenhet
Under igangsetterkurset ble Strand også oppmerksom på det at man helst ikke skal gi råd, men fokusere på å skape åpenhet. 

– Det er vi mennesker ofte veldig gode på – vi vil gi råd. Men det er ikke alltid at det er det den andre ønsker. Ofte vil man bare å bli hørt på, lyttet til og anerkjent for de tankene, meningene og følelsene man sitter med.

På studiet sitt har Strand også lært at man i møte med mennesker som ønsker en endring, eller som bare ønsker å bli lyttet til, skal spørre om vedkommende vil få råd.

– Man kan for eksempel si: jeg vet om noe som har fungert for andre, vil du at jeg skal fortelle deg mer om det? Hvis de ikke ønsker det kan man heller spørre igjen senere, eller så spør de kanskje selv når de er klare for det. 

Strand studerer det hun gjør fordi hun ønsker å jobbe med mennesker og hun tror at hun kommer til å bruke det hun lærte på kurset i yrkeskarrieren sin. Hun har mange interesseområder og ønsker å jobbe med fysisk og psykisk helse, enten med unge eller voksne og gjerne knyttet opp mot arbeids- eller samfunnsinkludering. 

– Jeg opplever selv at jeg har det "hjelpergenet" som vi pratet om under kurset med kursholderen. Det er også derfor jeg ser frem til å kunne bruke de verktøyene jeg har lært i yrkeskarrieren min. Kurset har faktisk gjort meg mer observant på hvordan jeg kommuniserer, og tolker samtaler jeg har, med andre mennesker.

Strand ønsker en karriere hvor hun kan jobbe med mange ulike mennesker og livssituasjoner, og tar med seg Sorteringssirkelen som et viktig verktøy fra kurset. 

sorteringskaka_selvhjelp_norge

– Sorteringssirkelen er veldig aktuell å bruke. Det med å se hva man trenger hjelp til, hvor man står her og nå, og veien videre. Man trenger ikke å gå i en selvhjelpsgruppe for å bruke den. Den er verdifull uansett hvem du er og om du har det bra eller ikke. 

I praksis

Om ikke lenge skal Amanda Strand ha praksis i Mental helse ungdom. Der ønsker hun å bruke de tillærte verktøyene hun har fått, i samtale med menneskene hun møter. Hun tenker også det kan være aktuelt å tilby seg å være en igangsetter av selvhjelpsgrupper der.

– Jeg tenker at det konseptet med å sette sammen grupper med mennesker med mange forskjellige problemer kan gi mange aha-opplevelser. Selv om man ikke har samme problem, så kan man styrke sitt indre og få en følelse at man ikke er alene, og det er kjempeviktig i kampen mot psykisk uhelse. For der har vi fortsatt en lang vei å gå, men jeg heier på alle som gjør en innsats for å nå målet! 

Strand påpeker at selvhjelp ikke er noe man kun bruker som igangsetter, men at det kan brukes av alle i alle livets situasjoner. 

Er det du lærte noe du vil bruke privat?

– Ja, det er det, men det er lettere sagt enn gjort. Nå har jeg ikke tid til det. Jeg har ikke tid til å fokusere på mitt indre, men det jeg lærte er absolutt noe jeg vil ta med meg videre, avslutter en lattermild Strand.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial