Innlandet Recoveryskole – kunnskap for egen bedring

Sist oppdatert: 2 mars 2021.

Flere steder i Norge er man i gang med å etablere recoveryskoler etter modell fra England. Kurs og seminarer tilbys i trygge miljøer for at mennesker skal få hjelp til å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap man trenger for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse.

Innlandet Recoveryskole er i startfasen, og samarbeidet er initiert av Kulturnettverket Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter. De har invitert samarbeidspartnere til å gå sammen om en serie av kurs, temakvelder og andre arrangementer hvor kunnskapsformidling og erfaringsutveksling er i fokus. Vårens program er det tredje i rekken.

Arrangementene er åpne for alle med erfaring med psykiske helse- og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende og fagpersoner.

Recoveryskolens samarbeidspartnere er Villa Utsikten/Frisklivssentralen Lillehammer, Selvhjelp Norge, Stabburshella, Havang Brukerstyrte Senter, Mental Helse, RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet og LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse).

Last opp brosjyren her

Selvhjelp Norge står for fire av seminarene denne våren:

Seminar om selvhjelp i praksis - læring i selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Hallingdal, Valdres og omegn

Dato: 23. og 24. mars, påmeldingsfrist: 15. mars på Torpo
og
Dato: 2. og 3. juni, påmeldingsfrist: 21. mai på Fagernes

Seminar om selvhjelp i praksis - læring i selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper på Hedmarken

Dato: 8. og 15. april, påmeldingsfrist: 26. mars, adresse ikke avklar ennå

Seminar om selvhjelp i praksis - læring i selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Norddalen

Dato: 20. og 21. mai, påmeldingsfrist: 12. mai på Otta

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial