Igangsetteropplæring

Sist oppdatert: 10 oktober 2019.

Selvhjelp Norge tilbyr opplæring om selvhjelp og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpgrupper for de som ønsker å starte opp grupper eller har behov for kunnskap.

En typisk igangsetteropplæring foregår over to dager eller flere kvelder. Det er også mulig å lage tilpasninger som tilfredsstiller lokale behov. Siden det er progresjon i opplæringen og prosessen er viktig, er det nødvendig å delta alle ganger.

Opplæring kan arrangeres i samarbeid med kommuner, frivilligsentraler, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner og andre interesserte. Vi arrangerer også igangsetteropplæring i våre egne lokaler. Se våre arrangementer eller kontakt distriktskontoret i ditt område. Våre bidrag er gratis.

Innhold

Opplæringen har et perspektiv som går fra selvhjelp som forståelse og handingsverktøy i enkeltmenneskers liv til arbeidet i selvhjelpsgruppene, og selvhjelp som en del av folkehelsearbeidet. Opplæringen skal svare på spørsmålene hva, hvorfor og hvordan på flere områder:

Målet er at deltakerne får

Form

Opplæringen foregår som en blanding av presentasjon, gruppeoppgaver og dialog i plenum og legger til rette for at deltakerne får øve på å bruke selvhjelpsverktøyene i samspill med andre for å bli trygge i sin rolle.

Mulighet for oppfølging

Det er mulig å få videre oppfølging i etterkant, og mulighet for deltakelse i nettverk og øvrige arrangementer lokalt og nasjonalt.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial