Hvordan praktiseres selvhjelp?

Sist oppdatert: 7 mai 2021.

Det finnes ingen oppskrift på hvordan vi kan utøve eller praktisere selvhjelp i livet vårt. Men selvhjelp tar utgangspunkt i en smertelig situasjon, et problem, og handler om å forholde seg aktivt til vårt eget liv, til holdninger og erfaringer, og å forsøke å gjøre noe med situasjonen ved å ta ansvar for oss selv og bruke den kunnskapen vi allerede har fra livets opp- og nedturer.

Å praktisere selvhjelp er å sette ord på, og bearbeide tanker og følelser for å gjøre endringer i livet. Til det har vi noen hjelpemidler og verktøy. Her går vi inn på forståelse, prosess og innhold i den handlingsorienterte delen av selvhjelpsarbeidet.

Her og nå

"Her og nå" er en av de mest virksomme faktorene i selvhjelpsarbeidet, både individuelt og i en selvhjelpsgruppe. Begrepet “Her og nå” handler først og fremst om aktiv tilstedeværelse. Om å være åpen for, og bevisst på, reaksjoner i egen kropp når uforutsette eller ubehagelige situasjoner oppstår.

Selvhjelp-Norge-Hvordan praktiseres selvhjelp
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Når én deltaker i en gruppe snakker om sine opplevelser, vil det treffe de andre deltakerne på ulike måter og skape ulike reaksjoner. Det er evnen til kjenne på reaksjonene som oppstår - og evnen til å gi uttrykk for dem som øves opp i en selvhjelpsgruppe. Vi kaller det ”her og nå”- reaksjoner. ”Her og nå”-reaksjonene er viktige for den som reagerer, fordi de forteller noe om deg selv. De er viktige for den som skaper reaksjonene, fordi de gir nyttig kunnskap om hvordan man berører andre. Og de er viktige for gruppa som helhet, fordi ulike reaksjoner representerer ulike vinkler på samme situasjon.

Det kan være lett å snakke om fortid eller framtid, men vanskeligere å kjenne etter hva du tenker, føler og opplever akkurat i øyeblikket. Er opplevelsen vond og vanskelig vil den første innskytelsen ofte være å skyve den vekk. Det gjør det vanskelig å bearbeide følelsene. En annen reaksjon kan være en ukontrollert utblåsning som kan gjøre mer skade enn ønskelig, og i slike situasjoner vil her-og-nå-øvelsen være å gå en "runde i hodet" før alle følelsene uttrykkes og velge en annen måte å uttrykke seg på.

Når du våger å være tilstede i øyeblikket, gripe opplevelsen og følelsen, kan du få tak i hva det handler om og dermed gi deg selv muligheten til å gjøre noe med det ved å sette ord på det som skjer med deg.

Hva LAR jeg noe gjøre med meg?

Om å velge et annet spor.
Illustrasjonsfoto: Depositphoto

Det er lett å bli passiv eller gå i en offerrolle når man kjenner seg maktesløs i en situasjon. Selvhjelpsspørsmålet "Hva lar jeg dette gjøre med meg?", kan bidra til å bevisstgjøre oss på de reaksjonene og følelsene som dukker opp og hjelpe oss med å ta ansvar for egne følelser og opplevelser. Spørsmålet "Hva lar jeg dette gjøre med meg?" gjør at du setter deg i stand til å ta valg: Vil eller må jeg ha det slik, eller er det noe jeg kan gjøre? Kan situasjonen bli annerledes hvis jeg godtar følelsene jeg har og bruker dem aktivt?

Mange er ofre for hendelser påført utenfra. Da er forutsetningene litt annerledes for problemet man står i, men spørsmålet "Hva lar jeg noe gjøre med meg" er allikevel relevant fordi det gir mulighet til å forholde seg til situasjonen på en konstruktiv måte. Å bli utsatt for noe eller noen kan resultere i at vi inntar en offerrolle. En rolle som er passiv og vanskelig å komme ut av. Å stille seg spørsmålet "Hva lar jeg dette gjøre med meg", gir mulighet til å reflektere over situasjonen og gi perspektiver til å "kvitte seg med" offerrollen.

Prinsipper for selvhjelpsarbeid

Selvhjelp er verktøy for et bedre liv. Selvhjelp kan "utføres" alene eller i en selvhjelpsgruppe. For selvhjelpsgrupper finnes anbefalinger - prinsipper - for arbeidet i gruppa, men disse prinsippene kan også brukes som hjelpemidler i individuelt selvhjelpsarbeid. Les mer om prinsippene her.

Selvhjelpsarbeid er prosessarbeid

Selvhjelp-Norge
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Mestring handler om opplevelse av sammenheng og mening. Det vil si at man blir klar over hvordan ulike aspekter i eget liv står i forhold til hverandre. For å mestre må den enkelte finne fram til disse sammenhengene. Dette gir igjen grunnlag for å finne fram til mening. Når noe blir personlig meningsfylt bidrar det til retning, styrke og utholdenhet i det man foretar seg.

Det koster å mobilisere egne krefter, treffe egne valg, ta ansvar og endre retning. Men det nytter!

Endringsprosessen kan beskrives slik:

  1. Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem er starten på en endringsprosess og medfører ansvarsmobilisering for egen endring.
  2. Motivasjon for aktivt endringsarbeid.
  3. Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med problemet.
  4. Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke nødvendigvis endelige løsninger.

Erkjennelse

Ingen kan endre noe de ikke er bevisst. Erkjennelse er startknappen for enhver endringsprosess. Å erkjenne at "det er mitt problem" gjør at jeg kan ta tak i problemet og starte endringsprosessen. Jeg gir da meg selv mulighetene for å gjøre endringene og frigjør meg fra at andre styrer min prosess.

Motivasjon

Selvhjelp skal alltid betraktes som en mulighet for det enkelte menneske til å gjøre noe med sin egen situasjon, ikke som et tilbud om hjelp som man kan passivt motta. Motivasjonen må komme fra den enkelte selv og ikke fra en utenforstående. Motivasjon er viktig for å oppnå varige endringer.

Bearbeiding

Vi mennesker bearbeider våre inntrykk og problemer på forskjellige måter. En måte å gjøre det på er å øve seg i å sette ord på problemene. Det kan du blant annet gjøre ved å snakke med andre. Gjennom en tillitsfull samtale får du satt ord på det som plager deg. Når ordene blir uttalt kan du komme til ny erkjennelse, du kan få tilbakemeldinger eller spørsmål som gjør at du tenker annerledes om problemet eller situasjonen. Noen ganger er en sortering av tankene og problemene det som skal til for å starte arbeidet med å gjøre noe aktivt. På denne måten blir bearbeidingen en modningsprosess med refleksjon og nye perspektiver på problem og muligheter.

Forandring

Mer av det som ikke fungerer blir som regel bare det: noe som ikke fungerer. Selvhjelp handler om å skape forandringer som, over tid, bidrar til en bedre hverdag.

Vi kan ikke løse et problem med samme tankegang som skapte det.
(Albert Einstein)

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial