Hvordan kan et møte i en selvhjelpsgruppe foregå?

Sist oppdatert: 11 juni 2019

Et møte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe varer i to timer, med en pause midt i. Serveringen er enkel. Mange grupper får starthjelp av en igangsetter eller to.

Hvor mange ganger igangsetteren eller igangsetterne er med varierer. Deres oppgave er å synliggjøre hvordan selvorganisert selvhjelp kan praktiseres i gruppa, for deretter å trekke seg ut. Igangsetteren er ikke leder, men deler sin erfaring med selvhjelp og formidler nødvendige rammer og prinsipper for arbeidet i gruppa. 

Grupper kan også startes opp uten igangsetter. Da kan deltakerne for eksempel gå gjennom informasjonsmateriell fra Selvhjelp Norge og skape seg en felles forståelse av hvordan en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan jobbe. 

De første møtene 

De første møtene handler mye om å bli kjent. Etter en enkel og innledende presentasjonsrunde er ordet fritt. Det betyr at arbeidet organiseres uten en agenda. "Dagsorden" blir det deltakerne har på hjertet, der skoen trykker akkurat nå.  

Selvhjelp-Norge
De første møtene handler mye om å bli kjent.
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Noen grupper har runder: "Hva har jeg tenkt siden sist.", "Hvordan har jeg det akkurat nå…", for eksempel. I noen grupper bytter deltakerne på å være ordstyrer. Etter hvert finner alle grupper sin måte å organisere sine møter på. 

Det er anbefalt å avslutte møtene med en runde om hvordan møtet har vært, for å samle trådene litt og lage en naturlig avslutning av møtet. 

Dagsorden? 

Kanskje er du vant til at møter har en dagsorden og en ledelse? Slik er det ikke i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det handler om å dele tanker, erfaringer og opplevelser. Dette er kjernen i alle selvhjelpsgrupper. Din erfaring og din kunnskap er ditt bidrag til gruppas arbeid. 

Taushetsplikt 

Ved oppstarten av en ny gruppe skal igangsetterne (eller deltakerne selv) sørge for at taushetsplikten blir snakket om og underskrevet. Det er viktig at alle føler seg så trygge som mulig på at det som blir snakket om i gruppa, forblir gruppas egen kunnskap. 

Ansvar for deltakelse 

Hver deltaker er ansvarlig for hvordan man bruker gruppa. Opplever jeg for eksempel at gruppa ikke fungerer slik jeg ønsker, er det mitt ansvar å sette ord på dette og være ærlig sammen med de andre deltakerne. Alle selvhjelpsgrupper blir forskjellige. De formes av deltakerne selv.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial