Hvordan kan et møte i en selvhjelpsgruppe foregå?

Sist oppdatert: 17 oktober 2021.

Et møte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe varer i to timer, med en pause midt i. Serveringen er enkel. Mange grupper får starthjelp av en igangsetter de første gangene.

Hvor mange ganger igangsetteren eller igangsetterne er med varierer. Igangsetteren er ikke leder, men deler sin erfaring med selvhjelp og formidler nødvendige rammer og prinsipper for arbeidet i gruppa. Deres oppgave er å synliggjøre hvordan selvorganisert selvhjelp kan praktiseres i gruppa, for deretter å trekke seg ut.  

Grupper kan også startes opp uten igangsetter. Da kan deltakerne for eksempel gå gjennom vårt informasjonsmateriell og skape en felles forståelse av hvordan en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan jobbe. 

De første møtene 

De første møtene handler mye om å bli kjent med hverandre og med rammer og prinsipper for arbeidet. Etter en enkel og innledende presentasjonsrunde er ordet fritt. Det betyr at arbeidet organiseres uten en agenda. "Dagsorden" er ditt problem, der skoen trykker akkurat nå.  Kanskje er du vant til at møter har en dagsorden og en ledelse? Slik er det ikke i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det handler om å dele tanker, erfaringer og opplevelser. Dette er kjernen i alle selvhjelpsgrupper. Din erfaring og din kunnskap er ditt bidrag til gruppas arbeid. 

Selvhjelp-Norge
De første møtene handler mye om å bli kjent.
Illustrasjonsfoto: Depositphoto.

Noen grupper har runder: "Hva har jeg tenkt siden sist.", "Hvordan har jeg det akkurat nå…", for eksempel. Etter hvert finner alle grupper sin måte å organisere sine møter på. 

Det er anbefalt å avslutte møtene med en runde om hvordan møtet har vært, for å samle trådene litt og lage en naturlig avslutning av møtet. 

Taushetsplikt 

Ved oppstarten av en ny gruppe skal igangsetterne (eller deltakerne selv) sørge for at taushetsplikten blir snakket om og underskrevet. Det er viktig at alle føler seg trygge på at det som blir snakket om i gruppa, forblir i gruppa. 

Ansvar for egen deltakelse 

Hver deltaker er ansvarlig for hvordan de bruker gruppa. Opplever du for eksempel at gruppa ikke fungerer slik du ønsker, er det ditt ansvar å sette ord på dette og være ærlig overfor de andre deltakerne.

Alle selvhjelpsgrupper blir forskjellige. De formes av deltakerne selv.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial