Hva er en selvhjelpsgruppe?

Sist oppdatert: 1 juni 2019

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å snakke om problemene sine, og bearbeide følelser og vanskelige tanker.  

Gruppa er et forpliktende fellesskap. Det er ingen terapeut eller annen leder tilstede i gruppa. Det er derfor vi kaller den selvorganisert. Målet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper er at du skal mestre hverdagen din bedre og få økt livskvalitet.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er lukket på den måten at det ikke kommer nye deltakere til når gruppa har startet opp. Gruppa møtes jevnlig og så lenge hver deltaker har behov for det. Ofte er det en igangsetter med ved oppstart av nye grupper. Denne formidler praktiske rammer for selvhjelpsgrupper og prinsipper for samtalen i en selvhjelpsgruppe. Her kan du lese mer om igangsetterrollen og hvordan du kan starte en selvhjelpsgruppe.

Kunnskap innenfra

I en selvhjelpsgruppe deltar hver enkelt med sine erfaringer og kunnskap. Dette er erfaringsutveksling, ikke rådgivning. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er ikke et kurs med forelesning eller faste temaer, men et fellesskap som bygger på den livserfaringen og kunnskapen om egne problemer hver deltaker har med seg inn i gruppa.   

Åpenhet

I de fleste tilfeller er det positivt å være åpen. I selvhjelpsarbeidet er vi litt forsiktige og sier: “Ikke si mer enn du vil eller kan stå inne for. Vent til du er klar.” Det er ikke nødvendig å si alt med en gang. Du sier så mye du har lyst til, der og da. 

Sette ord på tanker og følelser

Selvhjelp-Norge-Hva-er-en-selvhjslpgruppe
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Det mest sentrale i en selvhjelpsgruppe er å dele opplevelsen av å være i gruppa og sette ord på hva som skjer med deg og hvordan du opplever dette. Åpenheten i en selvhjelpsgruppe handler først og fremst om å være ærlig mot seg selv, å våge å kjenne på, og etter hvert sette ord på følelsene. Det gjør deltakerne ved å dele tanker, erfaringer og opplevelser og dette er kjernen i alle selvhjelpsgrupper. Din erfaring og din kunnskap er ditt bidrag. - Hva vil du snakke om i dag?, er agendaen i en selvhjelpsgruppe. Det handler om oss som er til stede, hvordan vi har det og hvordan vi opplever livet og det å være i gruppa, hva som er vanskelig og hva vi har erfart og reflektert over siden sist vi møttes.  

Lederløs

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse, basert på den enkeltes kunnskap om eget problem og er et likeverdig fellesskap.  

Like og ulike problemer

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken "merkelapp" problemet ditt har. Selvhjelpsgruppe har tradisjonelt bestått av mennesker med et felles problem, som for eksempel en bestemt diagnose, men erfaringer viser at grupper like gjerne kan bestå av mennesker med helt ulike problemer. Vi mennesker opplever "like" problemer forskjellig, og forskjellige problemer kan gi oss liknende opplevelser og følelser. Ofte handler opplevelsen av problemet om manglende mestring, og denne opplevelsen og følelsene rundt den, er ofte gjenkjennbar uavhengig av hva problemet bunner i.  

Hvem kan gå i en selvhjelpgruppe?  

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med. Deltakelse i gruppa krever at du er, eller forsøker å være, aktivt tilstede og deler tanker, følelser og erfaringer med de andre. Det finnes derfor livssituasjoner eller forhold som gjør at selvorganiserte selvhjelpsgrupper ikke er riktig: 

Deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet, men det passer ikke for alle. Noen mennesker synes ikke at denne formen passer for dem, mens andre har opplevd at nettopp denne måten å arbeide på at bidratt til normalisering av livet og bedre mestring av hverdagen. Hvor vidt selvhjelpsgrupper er noe for deg, er det du selv som må ta stilling til og avgjøre.   

Fellestrekk i arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper 

Selvhjelpsbegrepet blir brukt og definert på mange forskjellige måter. Det er likevel noen gjennomgående fellestrekk i alt arbeid med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. 

(S. Talseth i Sosial- og helsedepartementet, St meld nr 16.93/94 Om videreføring av arbeidet med Frivillighetssentraler).

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial