Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Sist oppdatert: 23 oktober 2020.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å snakke om problemene sine, og bearbeide vanskelige følelser og tanker.  

Målet med arbeidet i selvorganiserte selvhjelpsgrupper er å mestre hverdagen bedre og få økt livskvalitet. Gruppa er et forpliktende fellesskap. Det er ingen terapeut eller annen leder tilstede i gruppa. Det er derfor vi kaller den selvorganisert.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er lukket på den måten at det ikke kommer nye deltakere til når gruppa har startet opp. Gruppa leder seg selv, men ofte er det en igangsetter med ved oppstart av nye grupper. Igangsetteren formidler praktiske rammer og prinsipper for samtalen slik at gruppa har noe å forholde seg til. Her kan du lese mer om igangsetterrollen og hvordan du kan starte en selvhjelpsgruppe. Ønsker du å delta i en selvhjelpgruppe?

Kunnskap innenfra

I en selvhjelpsgruppe deltar hver enkelt med sine erfaringer og kunnskap. Dette er erfaringsutveksling, ikke rådgivning. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er ikke et kurs med forelesning eller faste temaer, men et fellesskap som bygger på den livserfaringen og kunnskapen om egne problemer hver deltaker har med seg inn i gruppa.   

Åpenhet

Åpenhet er en forutsetning om man skal jobbe med vanskelige ting. Men åpenhet krever gjensidig tillit og det må gruppene bruke litt tid på å etablere. Gruppa en arena for å trene på å åpne seg for andre, sette ord på tanker og følelser og gjennom det bli mer bevisst på hva som skaper muligheter og hindringer for endring.

Sette ord på tanker og følelser

Illustrasjonsfoto: Depositphotos

Det mest sentrale i en selvhjelpsgruppe er å dele opplevelsen av å være i gruppa og sette ord på hva som skjer med deg og hvordan du opplever dette. Åpenheten i en selvhjelpsgruppe handler først og fremst om å være ærlig mot seg selv, å våge å kjenne på, og etter hvert sette ord på følelsene. Det gjør deltakerne ved å dele tanker, erfaringer og opplevelser og dette er kjernen i alle selvhjelpsgrupper. Din erfaring og din kunnskap er ditt bidrag. - Hva vil du snakke om i dag?, er agendaen i en selvhjelpsgruppe. Det handler om oss som er til stede, hvordan vi har det og hvordan vi opplever livet og det å være i gruppa, hva som er vanskelig og hva vi har erfart og reflektert over siden sist vi møttes.  

Lederløs

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse, basert på den enkeltes kunnskap om eget problem og er et likeverdig fellesskap. Men man kan også si at gruppa er full av ledere, alle den tid alle deltakerne tar sin del av ansvaret for seg selv og for fellesskapet. Rammer og prinsipper for gruppene bidrar også til lederskapet ved at de danner formelle "regler" for arbeidet.

Like og ulike problemer

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken "merkelapp" problemet ditt har. Selvhjelpsgrupper har tradisjonelt bestått av mennesker med et felles problem, som for eksempel en bestemt diagnose, men erfaringer viser at grupper like gjerne kan bestå av mennesker med helt ulike problemer. Vi mennesker opplever "like" problemer forskjellig, og forskjellige problemer kan gi oss liknende opplevelser og følelser. Uansett problem følger det gjerne med opplevelsen av manglende mestring, sorg, savn, utenforskap og liknende. Disse følelsene er ofte gjenkjennbare ansett hva problemet bunner i.  

Hvem kan gå i en selvhjelpgruppe?  

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med. Deltakelse i gruppa krever at du er, eller øver på å være, aktivt tilstede og deler tanker, følelser og erfaringer med de andre. Det finnes derfor livssituasjoner eller forhold som gjør at selvorganiserte selvhjelpsgrupper ikke er riktig: 

Deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet, men ikke for alle. Noen mennesker synes ikke at denne formen passer for dem, mens andre har opplevd at nettopp denne måten å arbeide på har bidratt til mestring og et bedre liv. Hvorvidt selvhjelpsgrupper er noe for deg, må du selv ta stilling til.  Derfor er informasjon om selvhjelp og grupper viktig å formidle bredt. Hør hva de som har erfaring med selvhjelpsgrupper sier om dette.

Fellestrekk i arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper 

Selvhjelpsbegrepet blir brukt og definert på mange forskjellige måter. Det er likevel noen gjennomgående fellestrekk i alt arbeid med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. 

(S. Talseth i Sosial- og helsedepartementet, St meld nr 16.93/94 Om videreføring av arbeidet med Frivillighetssentraler).

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial