Hjelper selvhjelpsgrupper? Hva sier forskningen?

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Det er stor interesse for selvhjelpsgrupper og det finnes mye erfaringskunnskap som viser at selvhjelpsgrupper er til nytte for mange. Men hva sier forskningen?

Illustrasjonsfoto: Depositphotos

I oversiktene over relevant forskning finnes det flere studier som sier noe om effekten av å gå i selvhjelpsgrupper. Mange peker også på avgjørende kriterier for at selvhjelpsgrupper skal fungere, for eksempel:  

Frivillig deltakelse 

I en amerikansk meta-analyse viste enkelte av studiene at deltakerne som ble dømt til å delta i en selvhjelpsgruppe hadde negative resultater av deltakelse. For at selvhjelp skal ha positiv effekt fordrer det at folk deltar frivillig og er motivert for å bruke egne ressurser for å gjøre endringer i livet. I disse amerikanske selvhjelpsgruppene gav selvhjelpsmetoden derfor lite effekt.  

Forventningsavklaring 

Andre studier om selvhjelpsgrupper viser at effekten for den enkelte blir bedre jo mer informasjon deltakerne har fått om hva selvhjelp er, slik at gruppa faktisk fungerer som en selvhjelpsgruppe. Flere studier viser at det gir bedre effekt og større sjanser for at folk velger selvhjelp og har nytte av det, når fagfolk informerer om og motiverer dem til det. Jo tidligere, jo bedre og gjerne allerede under behandlingsprosessen. Dette kan du lese mer om i oversikten over forskning på rusfeltet, i kapitlet om Helsepersonells betydning for selvhjelpsgruppedeltakelse s. 23-24.  

Illustrasjonsfoto: Depositphoto.

Motivere, ikke henvise 

Det er også en viktig grense mellom på den ene side å informere, motivere, eller anbefale noen å gå i selvhjelpsgrupper – og på den andre siden å henvise til deltakelse i selvhjelpsgrupper.

Hvis vi henviser pasienter til selvhjelpsgrupper kan vi frata folk noe av deres egen motivasjon for å delta. Den kan skape forventninger om at man passivt kan oppnå resultater i gruppene.

En av de viktigste faktorene for å oppnå gode resultater i en selvhjelpsgruppe er gjennom å selv være motivert for å skape disse endringene – sammen med andre som har samme innstilling. 

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial