God jul!

Sist oppdatert: 17 desember 2021.

Skrevet av Hilde A. Brennhovd.

Ett år går fort når vi ser oss tilbake. På nytt nærmer julen seg. Snart legger vi bak oss ett år som har inneholdt både mye usikkerhet og uvisshet, men også sterkt håp om bedre tider. Etter en periode med noe bedre tider, ble det nå en ny u-sving og nye usikre tider.

På mange måter har året vært slik som livet er; det inneholder mange fasetter. Selvhjelpsarbeid er nyttig og det nytter. Noe vet vi. Omstendighetene og omgivelsene vi er i endrer seg stadig. 

Hvordan vi har det midt i livet vi lever er også varierende. «Heimevernet» vårt i eget liv er viktig for å ha det bra, få det bedre midt i det vi står i. Selvhjelp kan jo sees på som vårt «heimevern» En mulighet til å ta oss selv på alvor. Kjenne etter hvordan du har det. Hva trenger du? Hva er viktig for deg nå? Selvhjelp gir styrke i eget liv, men og i andres liv. Verdien av å ta eget liv på alvor, av å dele erfaringer, snakke om livet og gjør oss sterkere sammen. 

Selvhjelp Norge legger og ett år bak seg med mye endring. Vi er inne i en ny strategisatsing. Nye nettside, nye informasjonsfilmer, brosjyrer, kurs og andre spennende arrangementer kommer i 2022. Vi har hatt flere spennende arrangementer i året som har gått. Digitale erfaringssamlinger, digitale temamøter og webinar. I 2021 har vi hatt godt samarbeid og samskaping med innbyggere, frivilligheten og det offentlige. Vi gleder oss til å samarbeide og samskape videre i 2022 om selvhjelpsarbeid. Sette selvhjelp og selvhjelpsgrupper enda mer på dagsorden – sammen med dere alle. 

Bildekilde: Depositphotos

Ta deg selv på alvor, gi deg og dine rom i julen til å kunne være, ikke bare gjøre.
Ta vare på øyeblikkene.

Vi ønsker dere alle
God Jul og godt nytt år.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial