Gi tid. Ta deg tid. Ting tar tid.

Sist oppdatert: 7 oktober 2019.

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er "gi tid", og oppfordrer oss til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Det er en veldig god tanke som vi alle bør holde høyt.

Verdensdagen.no sier dette om årets markeringer: "I 2019 ligger det an til ny rekord med 1900 annonserte markeringer over hele landet. Verdensdagen er dermed den største kampanjen om psykisk helse i Norge. Det er lokale arrangører rundt omkring i Norge som står bak de aller fleste markeringene. Skoler, studentsamfunn, bedrifter, kommuner, organisasjoner, barnehager og mange flere skal ha psykisk helse på dagsorden i perioden rundt 10. oktober."

Det som gjør godt for psyken

Vi har alle en psykisk helse som vi må ta vare på. Men hvordan gjør vi det? Svaret på dette må være at det er forskjellig fra menneske til menneske. Å være del av et fellesskap, å være viktig i andres liv, å gjøre noe vi liker og som betyr noe for oss er ting som kan gi oss påfyll. Men hvis den psykiske helsa er litt frynsete, er kanskje også overskuddet til å gjøre ting vi vet er godt for oss, lavere. Da er det lettere å dra dyna over hodet og blir der vi er. Men skjer det noe da?

Noen ganger går dårlige dager over av seg selv. Andre ganger må jeg gjøre noe aktivt for at dagene skal bli bedre. Å orke dette når du selv er fortvilet, kan være vanskelig. Det er krevende å stole på seg selv og ha tillit til at du kan få til forandring hvis du ikke engang klarer å sortere tankene. Ved å snakke med andre kan du finne det som skal til for å få det bedre. Du kan hente støtte og styrke, for eksempel i en selvhjelpsgruppe.

Forskning

Forskning sier at selvhjelpsgrupper fungerer som et godt fellesskap der tillit og trygghet skaper rom for å sette ord på det som er vanskelig. Endringsarbeid foregår ikke bare inni selvhjelpsgruppene. Mesteparten av livet leves utenfor og erfaringene fra arbeidet i selvhjelpsgruppene får ekstra verdi fordi de også blir en del av selve livet.

Selvhjelpsgrupper

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er et sted å bearbeide egne problemer sammen med andre. Rundt om finnes kontaktpunkter for selvhjelp som setter i gang selvhjelpsgrupper. Om du tenker at en selvhjelpsgruppe kan være noe for deg så ta kontakt med en av disse.

Åpenhet om psykisk hele

God psykisk helse er mer enn selvhjelpgrupper. Verdensdagen.no sier at mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

Endringsprosesser tar tid

Deltakere i selvhjelpgrupper sier de får mye igjen for tiden de legger i arbeidet: styrke, gjensidig støtte, ro, håp, glede og tro på seg selv og fremtiden. Kanskje du skulle gi deg selv denne tiden?

God verdensdag, god psykisk helse!

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial