Vår usikre tid

Sist oppdatert: 6 april 2021.

Vi er inne i en annerledes tid med en uforutsigbarhet som skaper ulike følelser i oss. Mange kjenner på en form for uro akkurat nå og for tiden som kommer. Hvordan vil de neste ukene, måneden og resten av året bli? Redsel for egen eller andres helse. Sinne og frustrasjon over situasjonen vi befinner oss i? Følelsen av ensomhet eller utenforskap? Det er ingen tvil om at vår mentale helse settes på prøve nå - og vår evne til å håndtere denne.

Det vi vet, er at vi alle må omstille oss. Vi blir minnet om hvor avhengige vi er av hverandre. Vi må nå i større grad ta hensyn til hverandre for ikke å spre smitte, holde god avstand til de vi møter, kun oppsøke hverandre om vi virkelig må, ha god hånd- og hostehygiene. Vi er også oppfordret til å holde oss i våre hjemlige omgivelser. Dette skal bidra til at vi holder oss friske og minsker smittespredning til andre. Alt dette for at så mange som mulig kan gå tilbake til en hverdag vi kjenner så snart som mulig.

Hva kan DU gjøre nå?

Bildekilde: Depositphotos

Å holde hverdagen i gang nå er for mange vanskelig. Våre vanlige rutiner er endret. De faste møteplasser er tatt fra oss. Følelsen av isolasjon er der, både med og uten karantene. Mange lever større grad i ensomhet og utenforskap, avkuttet fra de vante og må leve med udekte behov. Det som var vanskelig før kan bli forsterket nå og det er lett å bli overveldet av alt dette.  

Det er ingen tvil om at det er viktig og bra for vår psykiske helse at vi er aktive både fysisk og psykisk hver dag. Kanskje vi skal tenke mer på det vi får til, enn det vi ikke får til nå. Ta ekstra godt vare på de fine opplevelsene og samtalene? En fin opplevelse kan være å forsøke å gjøre noe hyggelig hver dag, enten for deg selv eller andre. Det er ikke bra å bære på tunge og vonde tanker alene, det er ingen skam å be om hjelp. (Kilde: verdensdagen.no – psykevettreglene). Kanskje vi rett og slett skal legge mer vekt på hva vi gjør for oss selv eller andre i disse tider. Tenke litt ekstra på samtalen med naboen, sms-en jeg fikk eller den telefonsamtalen jeg akkurat hadde.

Hvordan kan du sortere problemene du har for å få bedre oversikt?

Mange synes det er vanskelig å ta tak i problemene de har. Vet ikke hvor en skal begynne. Hvordan jeg kan ta tak i det? I tider der vi er overveldet er dette ekstra vanskelig. Uansett hvor overveldet vi blir, viser folks erfaringer at problemer kan tas tak i. De kan bli mindre overveldende ved at vi innser dem og våger å gå problemene i møte.  

Sorteringskvadranten er et verktøy som kan brukes til å sortere tanker og følelser når problemer oppstår og vi trenger hjelp til å få bedre oversikt. Hver av kvadrantene uavhengig av hvem vi velger først, vil hjelpe oss til å plassere tanker, ideer og følelser om og rundt problemet på rett sted. Ved hjelp av en slik kvadrant og en sorteringsprosess får vi sortert tanker og følelser på hva jeg kan løse her og nå, hva jeg må leve med, hva jeg må jobbe med og hva jeg trenger hjelp til.

Nærhet på avstand

Mange av oss har ikke lenger tilgang til våre vanlige møteplasser der vi treffer venner og kjente for fritidssysler og aktiviteter. Hvordan kan vi nå ta vare på oss selv på en annen måte enn før? Kan vi med hver vår erfaring finne nye møteplasser og samværsformer? Kanskje vi på en ny måte kan ta tak i livet eller opprettholde eksisterende samværsformer, men med en ny vri?

Det vil i tiden fremover derfor bli enda viktigere enn noen gang å finne alternative møteplasser der vi kan kommunisere med hverandre på.

Siden vi ikke kan treffes på samme måte og gi hverandre en klem som før, må vi ta vare på oss selv og andre på en annen måte. Kontakten med hverandre i en telefonsamtale, på SMS eller andre virtuelle former som f.eks. Skype, Facetime, Messenger, Snapchat, Teams eller Zoom er i dag viktigere enn før pandemien.


Ta den telefonen du tenker du skal ta, eller send den meldingen du tenker på – ikke vent!

Det lille teller så mye akkurat nå!

Vi er her!

For ansatte i Selvhjelp Norge er dagene også litt forandret. Med mange pop-up kontorer er vi i full drift. Vi er klare for å bistå deg både nå og etter at pandemien har lagt seg.

Vi jobber nå med å etablere muligheter for at både nye og eksisterende selvhjelpsgrupper skal klare å finne sin form i den nye hverdagen. Vår visjon om at alle skal ta selvhjelp i bruk når livsproblemer oppstår er mer aktuell enn noen gang. Det lønner seg å snakke sammen, og det er fortsatt mulig.

Ønsker du mer informasjon om selvorganisert selvhjelp eller hvordan opprette eller tilrettelegge for en selvhjelpsgruppe er vi tilgjengelig som før, både på telefon og epost. Det er bare å ta kontakt med oss!

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial