Fredrikstad kommune anbefaler selvhjelp etter "Rask psykisk helsehjelp"

Sist oppdatert: 15 november 2019.

"Rask psykisk helsehjelp" er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall.

Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen og har betydelige konsekvenser for den enkelte, for familien og for samfunnet. 

For å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene satte Helsedirektoratet i gang pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp (RPH) i 2012, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet er for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. 

6 av 10 som hadde angst og depresjon før de fikk RPH, var friske ved slutten av behandlingen, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.

Jobber videre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Fra venstre: Psykolog Mari Skjøren Velgaard, psykologspesialist Thomas Knutsen, psykolog Zeenat Rafiq, klinisk vernepleier Hanne Grelland. Foran: Kontaktperson for selvorganiserte selvhjelpsgrupper Angelica Køhalmi Nielsen

I Fredrikstad har RPH vært et tilbud siden november 2016. RPH i Fredrikstad inkluderer et introkurs på fire ganger 2,5 time. Når introkurset i RPH er ferdig snakker de sammen om veien videre for den enkelte. - Noen har fått det de trenger for å mestre hverdagen, mens andre trenger individuell behandling. For andre igjen kan selvorganiserte selvhjelpsgrupper være et mulig alternativ for å jobbe videre med å håndtere psykiske helseplager, sier Rafiq Zeenat, psykolog og prosjektleder for tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i Fredrikstad. Hun forteller at de valgte å informere om selvorganiserte selvhjelpsgrupper allerede ved første introduksjonskurs som ble avholdt i januar 2017.

- Jeg opplever at selvorganiserte selvhjelpsgrupper er svært nyttig. Det er et sted der folk kan snakke om ulike måter å håndtere situasjoner og følelser på og dele erfaringer og opplevelser med andre som kanskje har opplevd eller følt noe lignende. Det kan være et godt alternativ i etterkant av "Rask psykisk helsehjelp", og et godt supplement til hjelpetilbudet fra kommunen. Det kan muligens også bidra til å redusere ventelistene på tilbud og tjenester i kommunen, sier Rafiq.

Metodikken i RPH baserer seg på "hjelp-til-selvhjelp", som er en dreining fra terapeut som spesialist, til terapeut som veiledere i den enkeltes selvhjelpsprosess. Dette er i tråd med forståelsen i selvorganisert selvhjelp - at vi selv er aktive og eier vårt eget problem. Det gir også den enkelte muligheten til å finne gode løsninger for seg selv, gjerne sammen med andre.

Rafiq erfarer at når folk hjelper seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper er det helsefremmende, både for den enkelte og for samfunnet. Selvorganisert selvhjelp kan være både forebyggende, rehabiliterende og helsefremmende, og et supplement til behandling. Det gjør også at vi nyttiggjør oss annen hjelp bedre, fordi vi blir aktive og setter oss selv i førersetet.

Nødvendig å håndtere eget livsproblem

Fredrikstad kommune satser på selvhjelpsarbeid som viktig supplement til lærings- og mestringstilbudene kommunen tilbyr sine innbyggere. Stadig flere innbyggere mottar god informasjon om selvhjelpsverktøy og mulighet for deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Ansatte i de kommunale tjenestene anerkjenner mer og mer betydningen av å nå ut med informasjon om selvhjelpsarbeid.

I 2015 etablerte kommunen et kontaktpunkt for selvhjelp og avsatte ressurser til å følge opp arbeidet. I disse årene er arbeidet koordinert og formidlet av Angelica Køhalmi Nielsen, som også bidrar til oppstart av selvhjelpsgruppene i samarbeid med frivillige igangsettere. Per november 2018 er det startet 15 grupper, svært mange av dem i etterkant av tilbud gjennom Rask Psykisk Helsehjelp. Angelica er ansatt i Virksomhet friskliv og mestring, og hun samarbeider med blant annet Fredrikstad bibliotek og Frivilligsentralene i Fredrikstad om møtelokaler til gruppene.

- Jeg får mange positive tilbakemeldinger. Alle som vil, er velkomne til å ta kontakt med meg om de ønsker mer informasjon om selvorganisert selvhjelp, eller ønsker å starte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Dette kan være både folk som har fått hjelp via RPH, eller andre som opplever at de har problemer de ønsker å jobbe med sammen med andre, sier Angelica.

Angelica legger vekt på at det er nødvendig å håndtere eget livsproblem eller sykdom for å få det bedre i livet.

- Ved å ta aktivt grep kan hver og en av oss få bedre livskvalitet, og komme oss igjennom hverdagen og få mestringsfølelse. Jeg ser at selvhjelpsgruppa blir en arena der folk føler samhørighet og etablerer trygge nettverk, der de får jobbet med vanskene sine, sier Angelica.

Vi i Selvhjelp Norge er glade for å samarbeide med Fredrikstad kommune om dette. Kommunen er en rollemodell for andre kommuner og tar virkelig en aktiv rolle for å tilrettelegge og muliggjøre selvorganisert selvhjelp lokalt, sier Mette Smedstad som er daglig leder for distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold i Selvhjelp Norge.

Ønsker du å jobbe med selvorganisert selvhjelp i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med et av våre distriktskontorer

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial