Fra mesterlæring til mestringsverktøy

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Marte Feiring har sett nærmere på hvordan læring kan foregå i selvhjelpsarbeid. Resultatet er rapporten "Fra mesterlæring til mestringsverktøy".

Notatet sammenligner tre eksemplariske selvhjelpsaktører og deres forhold organisering og læring. Det stiller følgende spørsmål: Dersom læring og utvikling er et produkt av sosiokulturelle prosesser i samfunnet i en gitt tidsperiode – hva sier det om læring og mestring av livsproblemer – relatert til ulike selvhjelpsvirksomheter? Metodisk er dette en tekstanalyse av primære og sekundære kilder.

Studien viser at framveksten av selvhjelpsaktører som Anonyme Alkoholikere (AA), Angstringen (AR) og Norsk Selvhjelpsforum (NSF) sammenfaller med overganger i velferdsstaten og dens utvikling mot en offentlig velferdsstat, mot et velferdssamfunn, og mot ny offentlig velferd. Videre viser den at de tre selvhjelpsaktørene baserer sin aktivitet på relativt ulike lærings- og mestringsmodeller, mens AA anvender tradisjonell mesterlæring, har Angstringen utviklet en mer uformell egenhåndtert mestringslæring, mens NSF, som drifter et kompetansesenter (Selvhjelp Norge) og et selvhjelpssenter (LINK Oslo), kan karakteriseres som et verksted for læring og mestring der generalisering av erfaringskunnskap er et sentralt mål.

Omtalen baserer seg på sammendraget i notatet. 

Les notatet her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial