Fra frivillig arbeid til folkehelsearbeid –politiseringsprosesser i selvhjelpsfeltet

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Marte Feiring har gjort en tekstanalyse av hvordan selvhjelp omtales og oversettes i ulike tekster skrevet av politikere, fagfolk og aktivister, og analysert om dette kan kalles politisering i Bruno Latours betydning av begrepet.

Gjennomgangen har resultert i notatet "Fra frivillig arbeid til folkehelsearbeid –politiseringsprosesser i selvhjelpsfeltet". Det er foretatt tekstanalyse av nøkkeltekster fra 1992-2010. Studien skiller mellom tre delvis overlappende faser:

  1. selvhjelp som frivillig arbeid
  2. selvhjelp som psykisk helsearbeid
  3. selvhjelp som folkehelsearbeid

Metodisk anvendes dokumentanalyse og teksttolkning. Konklusjonen er at deler av selvhjelpsfeltet er blitt mer politisert: det er etablert et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisertselvhjelp, samtidig som det eksisterer et nettverk av relativt selvstendige og uavhengige aktører i forhold til myndighetene.

Omtalen her baserer seg på sammendraget i notatet. 

Les hele rapporten her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial