Fortrolige fremmede

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Ånund Brottveit har gjort lokalsamfunnsstudien som ledet fram til artikkelen "Fortrolige fremmede". Studien er en del av det store forskningsprosjektet "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper".

Arbeidsnotatet "Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring" drøfter deltakererfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper og sammenlikner ulike gruppetyper som har selvtransformasjon som mål – også behandlingsgrupper. Notatet peker på viktige likheter når det gjelder "terapeutiske mekanismer", men understreker også at modellene medfører forskjellige deltakerrelasjoner og tolkningsrammer. Det er også viktige ulikheter med hensyn til arbeidsform i 12-trinnsgrupper (Anonyme Alkoholikere o.l.) og grupper som har kommet i gang på bakgrunn av Selvhjelp Norges beskrivelse av selvorganiserte selvhjelpgrupper.

Brottveit har over en periode intervjuet mennesker som har deltatt i selvhjelpsgrupper. Han fokuserer på hvorfor selvhjelpsgrupper ser ut til å være viktige samtalerom for deltakerne. Gjensidigheten gruppene kan by på og den anonymitet de sikrer gjennom taushetserklæringer er viktige faktorer for deltakerne. Disse to faktorene gjør det til rom der mennesker våger å dele. ”Å være i samme båt” er en metafor som går igjen når mennesker skal beskrive sin opplevelse av det å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det at alle er der ”for noe” skaper en felles forståelse for gruppa som et mentalt treningsstudio. Å ha et samtalerom utenfor venne- og familiesfæren er viktig for mange – derfor begrepet ”fortrolige fremmede”.

Lenke til arbeidsnotatet

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial