Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper

Sist oppdatert: 23 juni 2020.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) koordinerte forskningsprosjektet "Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper" som gikk over flere år og var et samarbeid mellom flere forskere.

Forskningen ble finansiert med tilskuddsmidler til forskning på selvorganisert selvhjelp. Forskningsteamet har bestått av:

I alt er det publisert syv rapporter/notater som resultat av forskning gjort i prosjekter tilknyttet hovedprosjektet. De fleste publikasjonene er tilgjengelig i fulltekst:

Nora Gotaas har gjort en studie av utviklingsprosjektet LINK Vestfold.

Nora Gotaas har gått videre i forskningen og arbeider med en doktorgrad om selvhjelp og endringsarbeid i selvhjelpsgrupper som forventes ferdig i 2019.

Ånund Brottveit har gjennomført en lokalsamfunnsstudie som har ledet fram til to publikasjoner:

Marte Feiring har sett nærmere på samarbeidsrelasjoner med utgangspunkt i arbeidet i Lillehammer-regionen. Feiring har i sin forskning også studert politisering og læring i selvhjelpsfeltet.

Hilde Hatleskog Zeiner har gjort en gjennomgang av utviklingen i norsk selvhjelpsarbeid i perioden 1996-2012.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial