Fellesskap, støtte og styrke i en selvorganisert selvhjelpsgruppe

Sist oppdatert: 10 september 2020.

Vi har alle mye kunnskap om oss selv og våre liv som vi kan bruke for å få det bedre når livet butter. Dette er en påstand som kan høres lettvint ut, men det er det ikke. Og det skjer ikke av seg selv. Du må selv gjøre en jobb for å få til endring. Det er ikke lett å gjøre alene og det er her selvhjelpsgruppene kommer inn som en mulighet.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er gratis og en mulighet for oss alle. I en selvhjelpsgruppe møter du andre som også ønsker å gjøre noe med livssituasjonen sin. Selv om problemet ikke alltid blir borte, kan det bli mulig å håndtere bedre.

Den umiddelbare, og ofte ubevisste, reaksjonen når livet byr på utfordringer er å stikke hodet i sanden og håpe på at det går over, eller å flykte inn i aktiviteter som distraherer. Slike aktiviteter er ikke alltid helsefremmende, særlig ikke hvis de vedvarer over tid. Problemene blir sjelden borte av seg selv, men alle mennesker har ressurser vi kan hente frem for å få det bedre. Det er grunnholdningen i alt selvhjelpsarbeid. For å ta tak må vi mobilisere, og det starter med å erkjenne problemet. Sette ord på det som er vanskelig, og ønske å gjøre noe med det. Å snakke med andre er en mulighet. I en selvhjelpsgruppe har alle et ønske om å gjøre endringer og fellesskapet gir støtte i arbeidet. Er du alene om prosessen, er det lett å gi opp når motstanden kommer, men sammen med andre kan du hente styrke til å fortsette.

Passer for mange, og når som helst i livet

Foto: Depositphotos

For mange er en selvorganisert selvhjelpsgruppe god å ha i møte med ulike problemer som for eksempel angst av forskjellige typer, problemer på jobb, sykdom, depresjoner eller det å være pårørende til en som er syk eller har andre problemer.

Det er ingen som vurderer om problemene dine er for store eller for små til at du kan delta i en selvhjelpsgruppe. Om noe hemmer deg i livet, er det vanskelig nok – og problemet er stort nok. Du bestemmer.

Du trenger ikke henvisning for å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, og det passer godt både som en selvstendig mulighet, samtidig med, før og etter annen hjelp og behandling. Fellesskap, endring, støtte og styrke er nøkkelord.

"Noe av det beste er å oppdage at jeg faktisk bestemmer over mitt eget liv. Det er en overraskende sterk drivkraft", uttalte "Knut", 29 år, om sin opplevelse av å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i Trøndelag.

I gruppa snakker vi om tanker og følelser. Dialogen er verktøyet og vi deler så mye som vi selv er klar for. Gjennom deling og refleksjon øker min bevissthet om hvordan jeg håndterer livet og mine utfordringer. Jeg kan sortere og dele opp problemene, lære av andre og hente inspirasjon til nye måter å gjøre ting på. Arbeidet bygger på at alle er aktive deltakere, gjensidighet, likeverd og respekt.

Gruppene kan være sammensatt av mennesker med "samme" problem eller være uavhengig av problem/sykdom. Deltakere i en selvorganisert selvhjelpsgruppe må være over 18 år.

Får innføring i arbeidet

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper drives av deltakerne selv, ofte bistått av en igangsetter de første gangene. Gruppa får innføring i gode rammer og prinsipper for gruppas arbeid når den settes i gang, slik at gruppa får et godt utgangspunkt.

Les mer om praktiske rammer for arbeidet i en selvhjelpsgruppe og prinsipper for samtalene i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

Alle som deltar i gruppa har taushetsplikt. Det kommer ikke nye deltakere inn i gruppa uten at gruppa selv bestemmer det, og den varer så lenge deltakerne opplever at de har utbytte av arbeidet i gruppa.

Nytten av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Mange års erfaring viser at selvorganisert selvhjelp virker og er nyttig. Selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte, vil den prosessen som skjer når du virkelig tar tak i noe vanskelig, gjøre at du kan håndtere dem bedre.

Folk med erfaring fra grupper forteller dette om utbyttet av arbeidet:

Les mer

Her kan du lese mer om personlige erfaringer fra selvhjelpsarbeidet.
Ønsker du mer informasjon, bestill brosjyrer her.
Vil du undersøke mer om det å delta i selvhjelpsgruppe? Her finner du oversikt over organisasjoner og aktører lokalt som setter i gang selvhjelpsgrupper.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial