Fagfolks ulike roller i selvhjelpsarbeidet

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Som fagperson treffer du mennesker i forskjellige livssituasjoner. Det er ikke alltid lett å vite hvilke alternativer som er best for den du skal hjelpe. Som hjelper er det viktig å ha oversikt over ulike muligheter.

Selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper er en mulighet den enkelte kan benytte for å sette seg i stand til bedre å mestre livet og til å nyttiggjøre seg hjelpen fra andre.  

Politiske føringer 

Nasjonal plan for selvhjelp (2014-2018) er forankret i norsk folkehelsepolitikk, senest i folkehelsemeldingen "Mestring og muligheter" (Meld.St. 19 (2014-2015).  

En rekke politiske dokumenter setter selvhjelp på dagsorden. Dette gir føringer for tjenesteapparatets arbeid med informasjon og tilrettelegging. Den politiske forankringen på nasjonalt nivå er nyttig når man skal legge til rette lokalt, eller til å informere mennesker om selvhjelpsmulighetene. Se oversikt selvhjelpsarbeidets politiske forankring her.  

Ulike roller i arbeidet med selvorganisert selvhjelp 

I arbeidet med etablering og drift av selvorganisert selvhjelpsarbeid har vi ulike roller og oppgaver. Fagfolk og helsearbeidere, uavhengig av profesjon eller arbeidsplass, har en viktig rolle i arbeidet med å spre informasjon og bidra til å implementere selvhjelp lokalt. Mange steder er profesjonelle/fagfolk ansatt i tjenesteapparatet sentrale når det skal tilrettelegges for lokalt selvhjelpsarbeid. Det samme gjelder ansatte og frivillige i virksomheter og organisasjoner. 

Erfaring viser at noen roller og oppgaver er sentrale for at selvhjelpsarbeid skal komme i gang. 

Tilrettelegger for at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kommer i gang:  

Informant 

Uten å påta deg rollen som tilrettelegger er det spesielt viktig at du som fagperson har kunnskap om selvhjelp, og anbefaler selvhjelpsgrupper til mennesker til du møter, som én av mulighetene de har. Det vil inkludere selvhjelpsgrupper som et reelt valg blandt mange.  

Igangsetter av selvorganiserte selvhjelpsgrupper  

Igangsetterens oppgave er å dele erfaringskunnskap om etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og å synliggjøre prinsippene for gruppenes arbeid.  

Igangsetteren skal være med et bestemt antall ganger og sørge for at gruppen kan gå videre uten igangsetterens tilstedeværelse, men grupper kan også komme i gang uten igangsetter.  

Ta gjerne kontakt med et av våre distriktskontorer.  
Les mer om selvorganisert selvhjelp her. 

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial