Europeisk samarbeid om selvhjelp – Berlin 2019!

Sist oppdatert: 9 januar 2020.

I september møttes ti europeiske land for å dele erfaringer om selvhjelp på det som kalles European expert meeting, et nettverk for aktører som jobber med selvhjelp i Europa.

Hege Levidatter Hansen og Erna Helen Majormoen var Norges representanter i Berlin.

Ekspertmøtet ble arrangert for 15. gang i år og samarbeidet viser tydelig at selvhjelp er viktig for alle mennesker, uavhengig av hvor de bor. Felles erfaring i alle landene er at selvhjelpsgrupper møter menneskers behov for trygge fellesskap, og er et viktig supplement i det helhetlige folkehelsearbeidet. Denne møteplassen er viktig for læring, erfaringsutveksling og samarbeid på selvhjelpsfeltet i Europa.

Samarbeid og erfaringsutveksling

Møtet i Berlin ble arrangert av Nationale Kontakt- und informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von selbsthilfegruppen (NAKOS). I tillegg til vertsnasjonen Tyskland var Hellas, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia, Storbritannia, Danmark, Finland og Norge representert. Sammen gjennomførte vi tre intense dager, med variert innhold. 

Det er store forskjeller i de ulike landenes tilnærming til selvhjelpsarbeidet. Tyskland har en godt forankret satsning på selvhjelp, der de får midler over en særskilt helseforsikringsordning. Disse midlene finansierer blant annet drift av NAKOS som er et nasjonalt og overordnet senter for selvhjelpsarbeid, lokale “Kontaktstellen” (selvhjelpssentre), og andre selvhjelpsrelaterte satsninger. Det finnes 346 selvhjelpssentre i Tyskland. Flere av nabolandene, ser mot Tysklands ordning for å bygge selvhjelpsarbeidet.

Selvhjelpsarbeidet i Hellas foregår i hovedsak på rusfeltet. Danmarks selvhjelpsarbeid er plassert som en del av frivilligsentralene.

Norge er det eneste landet i Europa som er direkte tilknyttet folkehelsearbeidet gjennom en egen nasjonal plan for selvhjelp. Det er mange av de andre nasjonene inspirert av, da folkehelsearbeidet står sentralt i selvhjelpssatsningen.

Deltakere på European Expert Meeting i Berlin 2019

Besøk på selvhjelpssenter i Berlin

Som del av programmet besøkte vi et av selvhjelpssentrene i Berlin. Her møtte vi ansatte og frivillige som introduserte oss for arbeidet på senteret på en inspirerende måte. Blant annet ved å vise oss hvordan de bruker arenaen for å etablere gode fellesskap som styrker flykningers integreringsprosess.

Forskning og utvikling

Programmet inneholdt også innlegg om pågående forskning og utvikling på selvhjelpsfeltet.

Selvhjelpsgrupper i møte med kreftsykdom

Et tysk arbeid om “Peer-Support research in Canser”/likemannsgrupper/selvhjelpsgrupper i møte med kreftsykdom, ble presentert ved Dr. Andrea Kiemen for Prof. Dr. phil. Joachim Weis. Begge representerer prosjektets forskerteam ved Universitats Klinikum.

Et selvhjelpsvennlig og pasientorientert helsevesen i Tyskland

Antje Liesener i NAKOS presenterte prosjektet "Selvhjelpsvennlige sykehus". Dette prosjektet fokuserer på aktiv, gjensidig læring og samhandling mellom behandler og pasient, systematisk informasjon om muligheten for deltakelse i selvhjelpgrupper samt kommunikasjon med eksterne aktører for selvhjelparbeid. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Pårørendearbeid i Skottland og Europa

“From recognition to rights! The voice of unpaid carers in Europe”, et foredrag av Sebastiaan Fischer fra Coaliation of Carers i Skottland.

Dette temaet handlet om fremveksten og satsningen på å synliggjøre verdien av pårørendearbeid i Skottland, og Europa for øvrig. Hans beskjed til oss var tydelig: "Selvhjelp som kunnskap og mulighet er et viktig perspektiv i pårørendearbeid og i hjelperroller."

Viktig møteplass for læring og inspirasjon

Samarbeid, idemyldring og erfaringsutveksling setter i gang refleksjoner, også om mulighetene i eget arbeid. Det er mye likt, men også ulikheter i det europeiske selvhjelpsarbeidet. Det ble beskrevet et mangfold av praksiser der selvhjelpsarbeid foregår på mange måter: grupper kan være selvstyrte eller ledet av en profesjonell, frivillig eller likepersoner. Målet er alltid egenkraftmobilisering, ressursfokus, mening og mestring i hverdagen uansett livssituasjon.

Selvhjelp Norge ser det europeiske ekspertmøtet for selvhjelp som en viktig møteplass. Landene har mye å lære av hverandre, og samhandling gir inspirasjon, nye perspektiver og innblikk i nye måter å jobbe på. Det gir også muligheter for utvikling av samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene. Vi gleder oss til fortsettelsen og neste møte i Belgia, 2021.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial