Inspirert erfaringssamling

Sist oppdatert: 27 mai 2020.

28. april arrangerte Selvhjelp Norge en samling for folk med erfaring og interesse for selvhjelpsarbeid i regi av to distriktskontorer. Målet var å dele erfaringer, inspirere hverandre og reflektere sammen om muligheter for samarbeid.

Seminaret var planlagt før pandemien slo til, men temaet er kanskje enda mer aktuelt i denne spesielle tiden som har gitt oss uventede og nye utfordringer, også på det psykiske området.


Arrangører var Selvhjelp Norges distriktskontor for Innlandet v/Erna Majormoen (nede t.v.) og distriktskontor for Vestfold og Telemark og Buskerud i Viken v/Hilde Aspholt Brennhold (Øverst t.v.) og Anne Grete Tandberg (nede t.h.).
På bildet er også Hilde Nøkleberg (øverst i midten og Trine Dalen Mossin (Øverst t.h.) i Selvhjelp Norge.

På samlingen var det deltakere fra Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Nord Aurdal, Fagernes og Drammen, fra kommunal og frivillig sektor. Selvsagt møttes vi ikke fysisk, men brukte den digitale møteplattformen Zoom for gjennomføring av samlingen. Her hadde vi både plenumsrefleksjon og gruppearbeider, og selv om mange ikke hadde møtt hverandre før fungerte det fint med små grupper også på en digital arena.

Å møte andre som har engasjement

Flere av deltakerne fortalte at det var planer om igangsetting av grupper i forkant av koronasituasjonen, men at arbeidet var satt på vent. Derfor var det fint med dette seminaret slik at man fikk inspirasjon til å fortsette arbeidet. "Et spark bak", som det ble sagt.

En annen deltaker valgte å besvare spørsmålet om hva som var viktig/nyttig ved samlingen slik: "Erfaringsutveksling og det å møte andre som driver på og har engasjement! Muligheter for å knytte kontakter!"

Selvhjelpsgrupper etter mestringskurs

I Fredrikstad har de lenge informert om muligheten, og startet opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper etter ulike mestringskurs. Du kan lese om Rask Psykisk Helsehjelp i Fredrikstad kommune og deres erfaringer her. Selvhjelp Norge har laget brosjyrer rettet mot kursholdere og kursdeltakere som du kan laste ned eller bestille her.

Flere av deltakerne har erfaringer med oppstart av selvhjelpsgrupper etter forskjellige typer kurs. Deltakere signaliserer ofte et behov og ønske om videreføring etter at kursene er ferdig. Blant annet er det ved LMS i Drammen kommune tidligere satt i gang en selvhjelpsgruppe etter “Lyst på livet”-kurs. Et av spørsmålene som ble diskutert var nettopp: "Hvordan få til smidige overganger fra kurs til grupper?". Det er viktig å informere om muligheten underveis, slik at det er kjent for deltakerne når kurset er slutt, er en av erfaringene.

Les også om sammenhengen mellom mestringskurs og selvhjelp i denne artikkelen fra selvhjelp.no: Læring, mestring og selvorganisert selvhjelp

NB! Det er viktig å understreke at mange grupper startes uavhengig av om deltakerne har gått på kurs først. Selvhjelp og selvorganiserte selvhjelpsgrupper er et supplement eller en selvstendig aktivitet ved siden av eller i tillegg til kurs og andre tilbud.

Hva når grupper ikke kan møtes fysisk?

Det ble referert til at noen grupper har fortsatt arbeidet sitt på en digital plattform når det ikke lenger var mulighet til å møtes fysisk. LINK Oslo jobber nå med å sette i gang også nye grupper digitalt. Hvordan dette kan gjøres praktisk kan du lese mer om her.

Vi må snakke selvhjelp!

Ett av spørsmålene til gruppediskusjonene var: Hvordan kan vi sammen gjøre selvhjelpsarbeidet sterkere og mer tilgjengelig som mulighet lokalt? 

Dette er et relevant spørsmål flere er engasjert i. En sa: - Det er mange like tilbud plassert på forskjellige steder i kommunen, vi trenger samhandling på tvers av de ulike tjenestene for å få til aktivitet, – vi må snakke selvhjelp på tvers av de ulike stedene.

I Hol kommune er det etablert en tverrsektoriell ressursgruppe for lokalt selvhjelpsarbeid i samarbeid med frivilligheten. De ser verdien av og ønsker å etablere et bredere samarbeid i hele Hallingdal. De jobber for dette sammen med Hallinghelse (LMS i Hallingdal på tvers av kommuner) og planlegger konkrete aktiviteter i tiden fremover, blant annet igangsetteropplæring og igangsetting av selvhjelpsgrupper i samarbeid med Selvhjelp Norge.


På forhånd var de påmeldte invitert til å spille inn sine forventninger og behov for samlingen.

Tilbakemeldinger fra dagen kan tyde på at deltakerne opplevde å få inspirasjon til videre arbeid:

"- Veldig viktig møte, rett og slett for å komme ut av "koronabobla" og for å bli inspirert til å komme videre."

Dette kan Selvhjelp Norge bidra med i det lokale selvhjelparbeidet

Selvhjelp Norge har syv distriktskontorer som dekker hele landet. Vi bidrar med erfaringsdeling og kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp. Distriktskontorene arrangerer seminarer, kan delta på åpne møter eller gjennomføre igangsetteropplæring i samarbeid med lokale aktører. 

Hva nå? Hva så?

Det planlegges flere samlinger denne våren. Følg med på Selvhjelp Norges nettsider, og ikke minst: Abonner på nyhetsbrevet!, for å få oppdateringer om arrangementene.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial